FIBSin uusi tutkimus kartoittaa monimuotoisuuden ja inkluusion tilaa yrityksissä

17 toukokuuta 2022

FIBS tutkii yritysten monimuotoisuuden ja inkluusion johtamiseen liittyviä käytäntöjä, haasteita ja hyötyjä. Kohderyhmänä ovat Suomessa toimivat 1000 suurinta yritystä. Puhelinkyselynä tehtävä tutkimus käynnistyy kesäkuussa ja tulokset julkistetaan 18.11.2022.

FIBSin tutkimus tulee olemaan Suomen toistaiseksi kattavin yritysten monimuotoisuustoiminnan tilaa kartoittava selvitys. FIBSin johtavan asiantuntijan Veera Iijan mukaan kysely on juuri nyt äärimmäisen ajankohtainen.

”FIBSin viime vuoden lopulla julkaistun Yritysvastuu 2021 -tutkimukseen osallistuneista yrityksistä yli 90 prosenttia kertoi panostavansa monimuotoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Meillä on kuitenkin vähän kootusti tietoa siitä, minkälaisia toimenpiteitä yrityksissä tehdään monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden edistämiseksi. Nyt haluamme selvittää tarkemmin sitä, mitä yritykset jo tekevät ja mitkä ovat ne pullonkaulat, jotka estävät monimuotoisuustavoitteiden viemisen käytäntöön.”

Esimerkiksi uunituoreessa UN Women Suomen ja Boston Consulting Groupin raportissa todetaan, että vaikka Suomi on yksi sukupuolten tasa-arvoisimmista maista maailmassa, se ei ole juuri edistynyt monimuotoisuuden edistämisessä työelämässä ja yritysten johtotehtävissä. Raportin mukaan Suomi on jäämässä jälkeen myös naisten osuudessa yritysjohtajissa.

Veera Iijan mukaan sukupuolten tasa-arvon lisäksi Suomen työelämän haasteena on myös esimerkiksi ulkomaalaistaustaisten työllistymisvaikeudet.

”Jatkuvasti saamme kuulla työnhakijoiden kokemuksia kuinka ulkomaisella tutkinnolla on vaikeaa löytää töitä Suomesta, jos hakija kuuluu johonkin näkyvään vähemmistöön tai ei puhu suomea äidinkielenään, jopa haastatteluun pääseminen voi olla vaikeaa. Edelleen myös valtaosa seksuaalivähemmistöistä kokee, että identiteetistä on parempi olla hiljaa töissä.”

”Suomessa on jo nyt monilla aloilla pulaa työntekijöistä. Samaan aikaan tiedetään, että monimuotoinen ja inklusiivinen työkulttuuri vahvistaa työhön sitoutumista ja auttaa kilpailemaan parhaista osaajista sekä kasvattamaan myyntiä, kun kuluttajien erilaiset tarpeet osataan ottaa huomioon tuotteita ja palveluita kehitettäessä. Yritysten siis todellakin kannattaa investoida monimuotoisen toimintakulttuurin rakentamiseen”, Veera Iija painottaa.

Työelämän monimuotoisuudella eli diversiteetillä viitataan ryhmän koostumukseen: siihen, että ryhmän jäsenet poikkeavat toisistaan esimerkiksi sukupuolen, iän, terveydentilan, seksuaalisen suuntautumisen, yhteiskuntaluokan, vamman, uskonnon, kansalaisuuden ja kielitaustan mukaan. Se mikä diversiteettiä lisää riippuu aina organisaatiokontekstista: esimerkiksi miesvaltaisella alalla naisten mukaan tulo vahvistaa diversiteettiä ja päinvastoin.

Jotta monimuotoinen ryhmä voisi toimia hyvin yhdessä, on jokaisen organisaation jäsenen voitava kokea joukkoon kuulumista, arvostusta ja vaikutusmahdollisuuksia, taustastaan riippumatta, työilmapiirin on siis oltava inklusiivinen.

FIBS teettää Monimuotoisuus ja inkluusio yrityksissä -kyselyn Innolinkillä. Mikäli saat soiton kyselyn tekijöiltä, vastaa niin voit saada ajankohtaista vertailutietoa oman monimuotoisuustyönne tueksi.

Lisätietoa

Veera Iija, johtava asiantuntija, FIBS, 040 6740190, veera.iija@fibsry.fi

 

FIBSin toiminta Sosiaalinen vastuu
close