Näin FIBSin Yritysvastuupulssi-kysely toimi

6 toukokuuta 2022

FIBSin Yritysvastuupulssi-kyselyt tarjoavat medialle ja muille yritysvastuusta kiinnostuneille FIBSin suurten yritysjäsenten näkemyksen ajankohtaisiin yritysvastuukysymyksiin:

  • Kyselyitä tehdään uutisissa ja julkisessa keskustelussa esille nousevista yritysten vastuullisuuteen liittyvistä teemoista. Lisäksi mukana on muita yleisesti kiinnostavia vastuullisuuskysymyksiä, esimerkiksi uusimpien tutkimusten tai innovaatioiden valossa. FIBS valitsee kyselyteemat yhteistyössä kyselyiden toteutuksesta vastaavan Avidlyn kanssa
  • Kyselyt tarjoavat vastaajaraatiin osallistuville yrityksille mahdollisuuden vaikuttaa aiheesta käytävään julkiseen keskusteluun ja profiloitua eri vastuullisuusteemojen asiantuntijana: kyselyiden tulokset julkaistaan Twitterissä ja Likedinissä, jossa kaikki teemasta ja yritysvastuusta kiinnostuneet voivat kommentoida tuloksia. Kyselyihin vastaavilla on mahdollisuus kommentoida tuloksia myös kyselyiden tiedotteissa.
  • Kyselyitä tehdään n. 4 kpl vuodessa. Lähetämme vastaajaraadissa mukana oleville muutama päivä ennen kyselyitä ennakkotiedon tulevasta kyselystä ja itse kyselykutsun tekstiviestillä, josta löytyy linkki sähköiseen kyselylomakkeeseen. Raatilaiset sitoutuvat vastaamaan kyselyihin heti tai viimeistään tekstiviestissä annetussa aikataulussa.
  • Vastaajaraatiin voivat osallistua FIBSin suurten ja suurjäsenyritysten vastuullisuudesta vastaavat. Toivomme, että raatilaiset sitoutuvat osallistumaan vastaajaraatiin yhden vuoden ajaksi, mahdollisesta jatkosta sovitaan kunkin raatilaisen kanssa erikseen
  • Raatiin osallistuvat yritykset julkaistaan kyselyn tiedotteissa mutta yritysten vastaajat ja vastaukset ovat anonyymejä. Vastaajia kuvaillaan kyselyiden yhteenvedoissa yleisesti ”kyselyyn on vastannut xx (kpl) suurten yritysten yritysvastuusta vastaavaa johtajaa ja asiantuntijaa”, mahdollisia avoimia vastauksia siteerataan anonyymisti. Vastaajaraadissa on mukana noin 50 FIBSin suurten yritysten edustajaa.
  • Tulokset julkaistaan FIBSin uutishuoneessa sekä Twitter ja LinkedIn-tileillä ja lähetetään lisäksi suoraan keskeisten medioiden toimittajille. Kaikki raatilaiset voivat myös halutessaan kommentoida tuloksia ja osallistua keskusteluun omalla Twitter-tilillään tunnisteella #yritysvastuupulssi @FIBSry
  • Pulssikyselyiden tiedotteet ja tulokset löydät koostetusti täältä

Jos haluat mukaan Yritysvastuupulssin vastaajaraatiin tai lisätietoa kyselystä, ota yhteyttä:  Tarja Laakkonen, 0400 877 396, tarja.laakkonen@fibsry.fi

Muut teemat
close