Selvitys: Yrityksillä on paljon petrattavaa ihmisoikeusvastuussa

18 huhtikuuta 2023

Tuoreen selvityksen mukaan suomalaisten yritysten huolehtiminen toimintansa ihmisoikeusvaikutuksista on vasta alkuvaiheessa. Yritysvastuuverkosto FIBS ja Reilu kauppa ry suosittelevat yrityksille ripeitä toimia, jotta kansainvälinen kilpailukyky säilyy.

Suomessa yrityksillä on runsaasti aikeita kunnioittaa ihmisoikeuksia, mutta käytännön toimet ovat vielä alkuvaiheessa. Esimerkiksi elämiseen riittäviin palkkoihin toimitusketjuissa ilmoitti FIBSin ja Reilu kauppa ry:n tuoreessa selvityksessä sitoutuneensa 11 yritystä 32:sta, mutta konkreettisista tavoitteista ja aikatauluista riittävien palkkojen edistämiseksi kertoi vain kaksi yritystä.

Muutamat edelläkävijät näyttävät suuntaa, mutta monet yritykset vasta opettelevat ihmisoikeusvaikutuksista huolehtimista. Ihmisoikeustyön petraamisella on kiire, sillä osassa Euroopan maista laki edellyttää jo yrityksiltä ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyvää huolellisuutta ja lisävaatimuksia tulee, kun EU:n yritysvastuudirektiivi valmistuu.

”Lakivaatimukset heijastuvat arvoketjuihin, joissa suomalaisyritykset ovat mukana. Yritysten kannattaa panostaa ihmisoikeustyöhön ja -osaamiseen nyt, ettei kilpailumahdollisuuksia osana kansainvälisiä toimitusketjuja menetetä”, FIBSin yritysvastuuasiantuntija Greta Andersson sanoo.

Kohti pitkäjänteistä yhteistyötä ja vuoropuhelua

Osassa suomalaisyrityksistä jo pelkkä EU-yritysvastuulakien valmistelu on terästänyt ja systematisoinut ihmisoikeustyötä. Moni yritys myös odottaa, että tuleva sääntely helpottaa ihmisoikeusriskien hallintaa arvoketjuissa. Lain odotetaan lisäävän huolellisuusvelvoitteen täyttävien yritysten määrää, mikä parantaa tiedonsaantia ja toimenpiteisiin tarttumista.

Suurimmalla osalla yrityksistä on haasteita tunnistaa toimintansa ihmisoikeusvaikutuksia toimitusketjuissaan. Yritykset kertoivat käyttävänsä riskinhallinnan työkaluina lähinnä toimintatapaohjeistuksia ja auditointeja.

”Tästä tulisi pyrkiä kohti pitkäjänteistä yhteistyötä ja aitoa vuoropuhelua haavoittuvassa asemassa olevien työntekijöiden ja yhteisöjen kanssa. Pelkkä vaatimusten asettaminen ei riitä korjaamaan ongelmia, vaan yritysten tulee investoida aikaa ja rahaakin kestävien olosuhteiden varmistamiseen toimitusketjuissa”, sanoo Reilu kauppa ry:n vastuullisuusjohtaja Josetta Nousjoki.

Lisääntyvän sääntelyn rinnalle yritykset tarvitsevat julkista tukea. Selvityksessä ne kertoivat toivovansa viranomaisilta ennen kaikkea selkeää ohjeistusta, koulutusta ja työkaluja ihmisoikeusvastuusta huolehtimiseen. Yritykset toivovat myös, että Suomi neuvoisi ihmisoikeusvastuuasioissa niiden maiden hallituksia, joista yritykset tekevät hankintoja.

Selvitys

Yritysten ihmisoikeustyön selvityksessä tutkittiin, miten yritykset hallitsevat toimintansa ihmisoikeusvaikutuksia, mitkä ovat ihmisoikeustyön haasteet, työkalut ja kumppanit ja millaisia tukitarpeita yrityksillä on. Tammi–maaliskuussa toteutettuun sähköiseen kyselyyn vastasi 32 suurta ja keskisuurta yritystä eri toimialoilta. Lisäksi 10 yritystä haastateltiin. Kysely lähetettiin 250:lle Suomessa toimivalle yritykselle.

Tutkimusraportti sekä tutkimuksen yhteenveto ovat ladattavissa täällä.

Lisätietoa

Greta Andersson, yritysvastuuasiantuntija, FIBS, puh. 0500 515 115, greta.andersson@fibsry.fi

Josetta Nousjoki, vastuullisuusjohtaja, Reilu kauppa, puh. 040 5774773, josetta.nousjoki@fairtrade.fi

FIBS on Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto, kestävän liiketoiminnan vauhdittaja ja yritysten asiantuntijuuden kehittäjä. FIBS tarjoaa jäsenilleen tukea ihmisoikeuskysymyksissä, mm. webinaareja ja työpajoja eri ihmisoikeusteemoista ja niihin liittyvistä raportointivaatimuksista.

Reilu kauppa ry edistää reilua kauppaa Suomessa ja Baltian maissa, lisensoi Reilun kaupan merkkiä, osallistuu yritysvastuuta koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, tarjoaa yrityksille palveluja ihmisoikeus- ja ympäristövastuusta huolehtimiseen ja toteuttaa viljelijöitä ja työntekijöitä tukevia hankkeita Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. www.reilukauppa.fi

Sosiaalinen vastuu
close