Tältä näyttää vastuullisen liiketoiminnan tulevaisuus – juuri nyt!

5 kesäkuuta 2019

Vastuullisuus jatkaa voittokulkuaan

FIBSin tuoreen Yritysvastuu 2019 -tutkimuksen mukaan 99% yrityksistä uskoo vastuullisuuden olevan oman liiketoiminnan kannalta olennainen tekijä.

Usko vastuullisuuden bisneslinkityksen näkyy nyt myös yritysten johtamisen arjessa: Valtaosa* yrityksistä sanoo strategiaansa sisältyvän kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita. Yritykset uskovat lisäksi enemmän kuin koskaan siihen, että vastuullisuuden merkityksen tulee myös jatkossa kasvamaan**.

Näin ammattilaisen näkökulmasta tilanne näyttää siis varsin hyvältä: vastuullisuus on yhä nosteessa.

Työlle löytyy nyt selkeä suunta

Vastuullisuus on tutkitusti liiketoiminnan kannalta merkityksellistä, ja onneksi sen kehittämiselle löytyy nyt myös selkeä suunta. Vuonna 2015 julkaistut YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat kattava analyysi maailman tilasta ja sen kipukohdista – sekä toimista, joita tekemällä taataan kestävän kehityksen mukainen hyvinvointi.

Uskon, että yhteiskuntamme on vihdoin kokonaisuutena muuttamassa kurssiaan kohti tavoitteiden kuvaamaa suuntaa.

Tästä hyvänä todisteena on suomalaisyritysten kasvava kiinnostus tavoitteita kohtaan. Nyt jo puolet kertoo huomioivansa ne liiketoiminnassaan.

Kasvu viime vuodesta on ollut melkoinen. Uskon yritysten mielenkiinnon vielä jatkavan kasvuaan, sillä kaikki merkit viittaavat siihen, että tavoitteiden merkitys vain korostuu tulevaisuudessa.

Toisaalta usein kuulee yritysten kokevan YK:n tavoitteet hieman hankalaselkoiseksi ja monimutkaiseksi 169 alatavoitteen himmeliksi, josta on vaikea tunnistaa oman liiketoiminnan kannalta olennaisimpia asioista. Vaikka tavoitteet jollakin tasolla jo huomioidaan, ovat ne toistaiseksi jääneet suurimmalle osalle yrityksiä vielä osittain etäisiksi.

Inspiraatiota ja konkretiaa kannattaakin hakea erityisesti yrityksille suunnatuista työkaluista ja edelläkävijäyritysten esimerkeistä, joiden avulla tavoitteet on helpompi valjastaa osaksi liiketoiminnan pitkäaikaista strategiaa.

Kansainväliset raportit ohjanneet huomion trenditeemoihin

Ei olekaan ihme, että fokusoidummat, temaattiset sopimukset ja raportit näyttäisivät toimivan YK:n tavoitteita konkreettisempana suunnannäyttäjänä yrityksille.

Esimerkiksi käänteentekevät Pariisin ilmastosopimus ja IPCC raportin julkaisu saivat myös Suomessa yritysjohdon havahtumaan bisneksensä ilmastovaikutuksiin ja ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin liiketoimintariskeihin. Samalla yritysten tietoisuuteen nousi lämpenemisen pysäyttämiseen tarvittavien toimenpiteiden kiireellisyys.

Odotetusti tällä hetkellä ilmastonmuutos on selkeästi merkittävin vastuullisuustoiminnan painopiste yli puolelle suomalaisyrityksistä***.

Paljon huomiota yritysten työpöydillä saavat myös yleisempi toiminnan oikeellisuus eli eettisyys sekä jo paljon Suomessa huomiota saanut kiertotalous, jotka teemoina nousivat jaetulle hopeasijalle tulevaisuuden painopisteissä.

Kirsikat kakusta? Vai rajallisten resurssien tehokasta fokusointia?

Myös biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden suojeleminen sisältyy YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Sen tärkeys on viimeaikoina noussut selkeästi: viimeksi toukokuussa julkaistu kansainvälisen luontopaneelin IPBESin raportti oli pysäyttävää luettavaa. Lisäksi WWF:n Living Planet -raportti on varoittanut meitä biodiversiteettikadosta sekä sen seurauksista. Tarve aktiiviselle toiminnalle on selvä, jottei toimintamme tuhoaisi talouden, terveyden ja elämänlaadun perustuksia. Meillä on joidenkin asiantuntijoiden mukaan kyse ei ole ’muiden’ lajien suojelemisesta, vaan meillä on jo kiire suojella omaa lajiamme – homo sapiensia – tuholta.

Suomalaisyrityksiä pidetään usein vastuullisuuden kärkikastina. Tässä valossa on hieman yllättävää nähdä heidän arvostavan biodiversiteetin selkeästi vähiten tärkeäksi painopisteeksi^ annetuista kestävän kehityksen teemoista.

Selityksiä tälle ilmiölle on varmasti useita.

Usein kuulee syytettävän, että yritykset noukkivat kakusta kirsikat vastuullisuustyössään: kehitysprojekteja perustetaan trendaavien ilmiöiden ympärille, eikä biodiversiteetti ole noussut mukaan hittilistalle. En kuitenkaan usko tämän selittävän yksin vähäistä kiinnostusta.

Suurempana tekijänä uskoisin olevan aiheen monimutkaisuuden ja sen, ettei tätä selviytymisemme kannalta kriittistä teema vielä tarpeeksi ymmärretä yrityskentässä. Osittain ymmärryksen puute johtaa luuloon, ettei omalla toiminnalla ole vaikutusta biodiversiteettiin tai ettei vaikutuksia voida johtaa.

Osittain tulosta varmasti selittää myös se, ettei biodiversiteetille vielä löydy markkinoilla kysyntää – ja hyvin toimintansa vaikutuksia johtavia yrityksiä ei vielä työstään palkita. Paljon on siis tapahduttavat myös yritysten ulkopuolella, jotta teema saisi tarvitsevansa huomion yrityspäättäjiltä.

Jatkossa parempaa suomalaista bisnestä?

Yritykset kokevat nyt entistä suurempana vastuullisuuden johtamisen haasteena henkilöstö- ja muiden resurssien puuteen****. Etenkin yritysvastuujohtajien mielestä rahaa ja tekijätunteja työlle tarvittaisiin lisää. Kädet savessa vastuullisuutta edistäville lienee lohduttavana tieto siitä, että yhä useampi uskoo vastuullisuustyölle suunnattujen resurssien kasvuun. Luotto on nyt korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin*****.

Myönteistä on myös se, että resursseista päättävät toimitusjohtajat suhtautuivat käytettävissä olevien resurssien kasvuun selkeästi positiivisemmin kuin vastuullisuutta päätyökseen hoitavat yrityspäättäjät. Näköpiirissä lieneekin siis lisää investointeja ja tekijätunteja, ja sitä kautta entistä parempaa suomalaista bisnestä.

Helena Kekki
Päällikkö, jäsenpalvelut, FIBS
helena.kekki@fibsry.fi

Blogi perustuu FIBSin Yritysvastuu 2019 -tutkimukseen, jonka tulokset julkaistiin toukokuussa.

Lue myös:

FIBSin Yritysvastuu 2019 -tutkimus

*85% tutkimukseen vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa: ”strategiassamme on kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita”

**93% vastaajista uskoon vastuullisuuden merkityksen kasvan (paljon tai jonkin verran) yrityksen osalta seuraavan viiden vuoden sisällä. Kysymyksen osalta nousua viimevuoteen verrattuna on 4%-yks.

*** Ilmastonmuutos oli vastaajayritykistä 58%:lle ’erittäin tärkeä painopiste’ kun kysyttiin yrityksen vastuullisuustoiminnan painopisteitä seuraavan 12 kk:n aikana

**** Mitkä ovat yrityksenne keskeiset vastuullisuuden johtamisen haasteet tällä hetkellä? Henkilöstö- ja muut resurssit olivat vastaajien yksi keskeisimmistä vastuullisuuden johtamisen haasteista 38%:lle vastaajayrityksiä. Vuonna 2018 vastaava luku oli 29%.

*****76% yrityksistä uskoo yrityksen vastuullisuuteen käytettävien resurssien (kuten rahallisten investointien tai tekijäresurssien) kasvuun seuraavan 5 vuoden aikana.

Taloudellinen ja hallinnollinen vastuu Sosiaalinen vastuu Ympäristövastuu Raportointi ja lainsäädäntö
close