Tuore tutkimus kuvaa vastuullisuustyön jyrkkää muutosta

8 joulukuuta 2021

Suomalaisten yritysten vastuullisuustyössä on tapahtunut ennennäkemättömän jyrkkiä muutoksia viimeisen kahden vuoden aikana.

Juuri julkaistun Yritysvastuu 2021 -tutkimuksen mukaan vastuullisuustoiminta on nyt kautta linjan strategisempaa, tavoitteellisempaa ja organisoidumpaa.

Jokainen yritys pitää vastuullisuutta olennaisena liiketoimintansa kannalta ja näyttäisi myös siltä, että vastuullisuustyön hyödyt nähdään selkeämmin viivan alla.

Vastuullisuustyölle on asetettu selkeästi entistä enemmän niin määrällisiä kuin laadullisiakin tavoitteita, ja työn avulla tavoitellaan nyt enenevässä määrin lyhyen aikavälin rahassa mitattavia liiketoimintahyötyjä, kuten myynnin sekä osakkeen arvon kasvua.

Muutos on kiinnostava, sillä aikaisempina vuosina vastuullisuustyön hedelminä on pidetty lähinnä pidemmän aikavälin hankalammin todennettavia hyötyjä, joilla on vähän merkitystä yrityksen ohjauksessa. Tämän näkökulma- ja asennemuutoksen avulla vastuullisuustyö saa uskoakseni jatkossa ansaitsemansa strategisemman aseman yrityksen päätöksenteossa.

Vastuullisuus onkin noussut selkeästi ylimmän johdon agendalle ja joka toinen hallitus tai johtoryhmä käsittelee sitä työssään säännöllisesti. Kummassakin ryhmässä on myös aikaisempaa enemmän vastuullisuuskysymykset hallitsevia jäseniä. Yllättäen vastuullisuusosaaminen näkyy keskiarvoa heikommin otantamme isommissa yrityksissä, vaikka kaikkien muiden tarkasteltujen kysymysten kannalta vastuullisuus on juuri suurimmille yrityksille selkeästi pienempiä yrityksiä merkityksellisempi asia.

Suomalaisyritysten vastuullisuustyö on siis monessa suhteessa hyvällä tasolla. Mutta kehitettävääkin toki riittää.

Näyttää siltä, yritykset keskittyvät edelleen pääsääntöisesti oman toimintansa negatiivisten vaikutusten hillintään, kuten aiheutetun ympäristökuorman vähentämiseen.

Vain suhteellisen harva yritys kertoo luovansa positiivista lisäarvoa yhteiskunnalle esimerkiksi tuottamalla asiakkailleen kestävää kehitystä tukevia tuotteita tai palveluita. Entistäkin harvempi hyödyntää vastuullisuutta nyt innovaatioiden ja kehitystyön lähteenä.

Yritysten työ toimintansa aikaansaamien negatiivisten vaikutusten hillintään on tietenkin kunnioitettava asia: Jokainen vähennetty hiilikilo auttaa meitä ilmastokriisin hallinnassa. Jokainen suojeltu asiakasdata auttaa rakentamaan luottamusta asiakkaiden ja yritysten välille. Jokainen yhdenvertainen työpaikka auttaa kasvavan eriarvoistumisen hillinnässä.

On aika hilata rimaa hitusen ylöspäin.

Näiden hienojen toimenpiteiden lisäksi on aika hilata rimaa hitusen ylöspäin. Kestävien tuotteiden ja palveluiden kysyntä maailmalla on nimittäin rajussa kasvussa. Uskon, että monilla suomalaisyrityksillä on hyödyntämätöntä osaamista, jonka avulla tähän kysyntään voitaisiin vastata.

Jos ”vastuullisuustoiminta” kuitenkin kohdistuu olemassa olevan toiminnan hienosäätöön, saattavat suomalaisyritykset nukkua aikamme suurimpien liiketoimintamahdollisuuksien ohi.

Haastankin siksi jokaisen yritysjohtajan rohkeasti pohtimaan nyt sitä, miten yrityksesi voisi tarjota asiakkailleen kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja. Ja sitä kautta luoda uutta, kannattavaa ja kestävää liiketoimintaa.

Lue lisää tutkimustuloksista täältä.

Helena Kekki
Johtaja, FIBS, helena.kekki@fibsry.fi

Taloudellinen ja hallinnollinen vastuu Ympäristövastuu Raportointi ja lainsäädäntö Sosiaalinen vastuu
close