Tutkimusraportti: Vastuullisuus yritysten hallitusten päätöksenteossa

22 maaliskuuta 2022

Tutkimus perustuu 19 johtavan suomalaisen yrityksen hallituksen puheenjohtajan haastatteluun.

Tutkimuksen toteuttivat väitöskirjatutkija Laura Varja ja professori Janne Tienari Hankenilta. Varja teki haastattelut 10/2021 ja 2/2022 välisenä aikana. Tutkimuksen toimeksiantajia olivat Boardman, FIBS ja Perheyritysten liitto. Tutkimuksen rahoitti Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT) -säätiö.

Lataa tutkimusraportti käyttöösi: Vastuullisuus yritysten hallitusten päätöksenteossa (pdf)

Taloudellinen ja hallinnollinen vastuu
close