Tutkimusraportti: Yritysten ihmisoikeustyön selvitys 2023

18 huhtikuuta 2023

FIBSin ja Reilu kauppa ry:n tekemässä Yritysten ihmisoikeustyön selvityksessä tutkittiin, miten yritykset hallitsevat toimintansa ihmisoikeusvaikutuksia, mitkä ovat ihmisoikeustyön haasteet, työkalut ja kumppanit ja millaisia tukitarpeita yrityksillä on. Tammi–maaliskuussa 2023 toteutettuun sähköiseen kyselyyn vastasi 32 suurta ja keskisuurta yritystä eri toimialoilta. Lisäksi 10 yritystä haastateltiin. Kysely lähetettiin 250:lle Suomessa toimivalle yritykselle.

EU:ssa valmistellaan parhaillaan yritysvastuulainsäädäntöä, joka toteutuessaan tulee velvoittamaan yhä useammat yritykset tunnistamaan, vähentämään, korjaamaan ja korvaamaan haitallisia ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksia niiden omissa toiminnoissa ja liikesuhteissa.

”Lakivaatimukset heijastuvat arvoketjuihin, joissa suomalaisyritykset ovat mukana. Yritysten kannattaa panostaa ihmisoikeustyöhön ja -osaamiseen nyt, ettei kilpailumahdollisuuksia osana kansainvälisiä toimitusketjuja menetetä”, sanoo FIBSin yritysvastuuasiantuntija Greta Andersson tiedotteessa.

Lataa selvityksen tutkimusraportti (pdf)

Lataa selvityksen yhteenveto (pdf)

Tiedote: Yrityksillä on paljon petrattavaa ihmisoikeusvastuussa

Sosiaalinen vastuu
close