Yrityksillä on vielä matkaa kokonaisvaltaisesti vastuulliseen datan käyttöön

3 marraskuuta 2020

Sitran ja FIBSin keväällä 2020 toteuttama, suomalaisille yrityksille suunnattu kysely (N=47) antaa viitteitä siitä, että yrityksillä on vielä matkaa kokonaisvaltaisesti vastuulliseen datan käyttöön.

Kysely on suuntaa antava ja vaatii laajempaa selvitystä. Huomionarvoista kuitenkin on, että vastanneet kokevat datan vastuullisen käytön tuovan yrityksen liiketoiminnalle lisäarvoa, mutta konkreettiset toimet datan nykyistä vastuullisemman käytön osalta ovat puutteellisia. Esimerkiksi lähes puolella vastanneiden edustamissa yrityksissä ei ollut datastrategiaa datan käytön eri osa-alueille (esim. datan hankinta, hallinta, tallentaminen, jakaminen jne.). Myös organisaation datan käytöstä viestiminen ulospäin vaikuttaa olevan yleisesti heikko alue.

On kuitenkin huomioitava, että eri yrityksissä datan vastuullinen käyttö todennäköisesti ymmärretään eri tavoin. Myös tästä syystä yhteisen ymmärryksen lisääminen ja määrittely aiheen ympärillä on tärkeää.

Noin viidesosa (23 %) arvioi, että lisäarvoa voisi saada jonkin verran. Pieni osa (9 %) vastaajista oli sitä mieltä, ettei lisäarvoa tulisi juuri lainkaan, mutta kukaan vastaajista ei ollut sitä mieltä, ettei lisäarvoa tulisi yhtään.

Vain alle kolmasosa (30 %) vastaajista oli sitä mieltä, että datan vastuullinen hyödyntäminen on yrityksessään hyvällä tasolla ja siihen kiinnitetään riittävästi huomiota. Pieni osa (8 %) ei osannut vastata.

Enemmistö ilmoitti pyrkimyksekseen saavuttaa kilpailuetua datan vastuullisella käytöllä ja hallinnalla. Valtaosa uskoi, että datan vastuullinen käyttö tuo lisäarvoa. Datalla on merkittävä rooli yritysten tulevaisuudensuunnitelmissa, mutta samaan aikaan dataosaaminen ja -ymmärrys vaihtelevat. Kyselyyn vastanneista reilusti yli puolet kertoi kaipaavansa apua ja tukea eri tahoilta. Tukea datatalouden potentiaalin hyödyntämiseksi kestävin keinoin tarvitaankin niin regulaatiosta, asiantuntijaorganisaatioilta kuin muista yrityksistäkin.

Iso osa kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, ettei datan vastuullinen käyttö ole yrityksissä vielä toivotulla tasolla, eikä asiaan kiinnitetä riittävästi huomiota. Yksilödatan käytön osalta kuluttajilta tuleva paine on suhteellisen tuore ilmiö, ja yritysten toimenpiteet ja ajattelu laahaavat jonkin verran perässä. Jos datan vastuullista hyödyntämistä taas ajatellaan esimerkiksi ison yrityksen vastuuna jakaa datavarannoistaan pienemmille yrityksille, ollaan vielä tuoreemman ajattelun äärellä. Siksi ripeästi toimivilla yrityksillä olisi mahdollisuus erottua, kehittää osaamistaan ja kerätä hyötyjä muita aiemmin.

Osaamisen kehittämisen lisäksi tarvitaan toimintaedellytysten kehittämistä suomalaisille ja eurooppalaisille yrityksille nykyistä suotuisammiksi, jotta kilpailuasetelma kansainvälisten datatalouden suuryritysten kanssa olisi nykyistä tasapuolisempi ja Eurooppaan saataisiin reilulla datan käytöllä erottuvia datatalouden menestyjiä.

Data osana vastuullista liiketoimintaa -kyselyn tulokset 2020 (pdf)

Lataa käyttöösi myös Sitran julkaisu Yritysvastuu ulottuu dataan (pdf)

Muut teemat
close