Yritysvastuu 2019 – Tiivistelmä

15 toukokuuta 2019

FIBSin Yritysvastuu 2019 -tutkimus kertoo, että suomalaisissa yrityksissä on herätty ilmastonmuutoksen todellisuuteen. Peräti 87 prosenttia kyselyyn vastanneista yritysjohtajista ja -asiantuntijoista kertoi ilmastonmuutoksen olevan organisaatiolleen tärkeä tai erittäin tärkeä vastuullisuuden painopistealue seuraavan 12 kuukauden aikana. Ilmastonmuutos koettiin vielä tärkeämmäksi tekijäksi kuin eettisyys (79 %) ja kiertotalous (71 %).

Lataa tutkimuksen tiivistelmä käyttöösi

Raportointi ja lainsäädäntö Ympäristövastuu Taloudellinen ja hallinnollinen vastuu Sosiaalinen vastuu
close