Monimuotoisuusjohtamisen itsearviointi -työkalu

17 marraskuuta 2022

FIBSin kehittämän Monimuotoisuusjohtamisen itsearviointi -työkalun avulla pääset alkuun ja eteenpäin monimuotoisuustyössä:

  • Saat kokonaiskuvan mitä kaikkea monimuotoisuuden johtamiseen parhaimmillaan sisältyy
  • Voit arvioida millä tasolla monimuotoisuustyönne on sekä tunnistaa omalle organisaatiollenne olennaiset monimuotoisuustyön osa-alueet ja kehittämiskohteet työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien näkökulmasta katsottuna
  • Voit suunnitella ja johtaa monimuotoisuutta eli diversiteettiä ja inkluusiota strategisesti myös pitkällä aikavälillä

Itsearviointiyökalu on luotu kaikille yrityksille ja organisaatioille koosta ja toimialasta riippumatta, ja se sopii niin monimuotoisuustyön aloittelijoille, kehittäjille kuin edelläkävijöillekin.

Työkalu on kaikille organisaatioille avoin ja maksuton, ja se on saataville suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Monimuotoisuusjohtamisen itsearviointi -työkalu koostuu matriisista ja käyttäjän manuaalista

Matriisiin on listattu monimuotoisuustyön toimenpiteet neljän keskeisen teeman osalta (Sitoutuminen, Diversiteettijohtamisen prosessit, Henkilöstö sekä Asiakkaat, käyttäjät ja muut sidosryhmät) aloittelija-, kehittyjä- ja edelläkävijätasolla. Matriisin avulla voit arvioida millä tasolla organisaationne tällä hetkellä on: organisaatio voi olla eri toimenpiteiden osalta aloittelija, kehittäjä tai edelläkävijä. Matriisin avulla voit myös asettaa teemojen ja niiden käytäntöjen osalta omat tavoitteenne ja seurannan mittarit.

Käyttäjän manuaalissa on kuvailtu tarkemmin työkalun toimenpiteet ja niihin liittyvät käytännöt, joiden avulla toimenpiteet voi ottaa haltuun. Mikäli toimenpiteet poikkeavat huomattavasti esimerkiksi suurten ja pk-yritysten välillä, mainitaan se erikseen. Manuaalin lopusta löytyy myös jokaiseen teemaan liittyvä viite- ja lisätietolista, joiden avulla voit syventää osaamistasi.

Monimuotoisuustyötä aloittaessa edessä voi tuntua olevan valtava kenttä ja mielessä kysymys: mistä ja miten aloittaa? Yhtä oikeaa vastausta ei ole, vaan jokainen yritys ja organisaatio voi hyödyntää työkalua oman lähtötilanteensa ja resurssiensa mukaisesti. Voit edetä arvioinnissa omaan tahtiin ja valita työkalun toimenpiteistä ne, jotka ovat ensialkuun toteutettavissa sekä laatia kehittämistavoitteet omalle organisaatiollenne olennaisten toimenpiteiden osalta.

Lataa täältä Monimuotoisuusjohtamisen itsearviointityökalu käyttöösi.

Itsearviointityökalun käyttäjät voivat toimia organisaatioissa monessa roolissa

Ilmeisimpiä työkalun käyttäjiä ovat organisaation kehittämistyötä tekevät, kuten henkilöstöjohtajat, vastuullisuusjohtajat, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastaavat sekä pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajat. Työkalusta hyötyvät kuitenkin myös esimerkiksi yksiköiden johtajat, luottamusmiehet ja eri työntekijäryhmät.

Jos työkalua käyttää useampi henkilö, se voi johtaa hyviin sisäisiin keskusteluihin siitä, mitkä ovat suurimmat kipupisteet, joihin kannattaa keskittyä heti ja miten kehittämistyössä kannattaa edetä.

Näin työkalu kehitettiin

Monimuotoisuusjohtamisen itsearviointi -työkalu kehitettiin keväällä 2021 osana Yhdessä yhdenvertaisuuden puolesta -hanketta. Yritysvastuuverkosto FIBS toimi kumppanina hankkeessa, jota koordinoi oikeusministeriö EU:n Rights, Equality and Citizenship -ohjelman rahoittamana.

FIBSin yhteistyökumppanina hankkeessa toimi Includia Leadership. Includia on kouluttanut ja konsultoinut suomalaisia organisaatioita diversiteetistä työelämässä ja inklusiivisesta työkulttuurista vuodesta 2017.

Työkalun kehittämistyöhön sisältyi muissa maissa kehitettyjen monimuotoisuujohtamisen itsearviointityökalujen katselmus sekä eri toimialojen suomalaisasiantuntijoiden ja D&I-työn johtajien konsultointi. Tavoitteena oli luoda työkalu, joka soveltuu suomalaiseen työelämään ja huomioi suomalaisen lainsäädännön.

Monimuotoisuusjohtamisen itsearviointi -työkalu täydentää FIBSin jo yli 10 vuotta jatkunutta systemaattista työtä yritysten ja organisaatioiden monimuotoisuustyön edistämiseksi. FIBS järjestää vuosittain lukuisia teemaa käsitteleviä tilaisuuksia, ja FIBSin kehittämän Monimuotoisuussitoumuksen on allekirjoittanut jo lähes 100 yritystä ja organisaatiota. FIBS tekee myös kansainvälistä yhteistyötä monimuotoisuusteemojen osalta, ja edustaa Euroopan laajuista EU Platform of Diversity Charters -monimuotoisuusverkostoa Suomessa.

Kysy lisää itsearviointityökalusta: fibs@fibsry.fi

Monimuotoisuusjohtamisen itsearviointi -työkalu on kehitetty osana Yhdessä yhdenvertaisuuden puolesta -hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus –ohjelmasta (2014-2020). Hanketta koordinoi Suomessa oikeusministeriö.

 

 

Sosiaalinen vastuu
close