Upright Project: Vaikutusdatan ja olennaisuusanalyysin kytkeminen liiketoimintastrategiaan