​Videohakemuksia ja vastuullisuutta: Kesätöitä hakemassa maahanmuuttajanuorten kanssa

19 maaliskuuta 2018

Mistä saada ensimmäinen kesätyö? Miten onnistua työhaastattelussa? Nämä kysymykset pyörivät juuri nyt monen nuoren mielessä, kun kesätyörekryt ovat kuumimmillaan. Vastaavasti yritykset saavat runsaasti hakemuksia ensimmäisiä työkokemuksiaan etsiviltä nuorilta. Kesätyö on tärkeä ensiaskel nuorten työelämäpoluilla. Erityisen suuri merkitys sillä on hiljattain Suomeen muuttaneille nuorille, joiden ohjaajana toimin Planin maahanmuuttajatyössä.

Vaikea verokortti ja arvokkaat kesätyökokemukset

Ohjaajana olen huomannut, että kesätyöhön liittyvät haasteet ovat monille nuorille samanlaisia taustaan katsomatta. Verokortin toimintaperiaate ei aina tunnu helpolta, ja työntekijän oikeuksien ja velvollisuuksien ymmärtäminen onnistuu paremmin aikuisen tuella. Aikuisena unohtaa helposti, millaisia asioita 15-vuotias voi pallotella päänsä sisällä – niin kesätöiden kuin muun elämän suhteen.

Ohjaamani maahanmuuttajanuoret ovat painottaneet minulle, että olisi tärkeää kuulla työnantajilta heidän kokemuksiaan ensimmäisistä kesätöistään. Itselleni tämä palautti mieleen omat kokemukseni tenniskenttien hoitajana työskentelystä. Ensimmäiset asiakaspalvelukokemukset jännittivät. Erityisen hienolta tuntui saada vastuuta, kun vei kenttävuokrista saadut käteisvarat pankkiin. Ehkä tällaiset nuorilta tulleet aloitteet voivat auttaa työnantajia kohtaamaan nuoria vastuullisesti ja muistamaan tuohon elämäntilanteeseen liittyvät huolenaiheet?

Maahanmuuttajanuorten haasteita ja ratkaisuja työnhaussa

Kesätyön hakeminen voi olla maahanmuuttajanuorille muita nuoria haasteellisempi tehtävä. Oma kielitaito saattaa mietityttää CV:tä kirjoitettaessa ja työhaastattelussa. Monella ei välttämättä ole työnhaussa auttavia verkostoja. Instituutioiden toimintatavat voivat olla epäselviä, eikä koulujen opetuksessa ole ehditty käsittelemään työelämään liittyviä kysymyksiä. Rekrytointitilanteissa saattaa törmätä omaan etniseen tai uskonnolliseen taustaan liittyviin ennakkoluuloihin.

Monet yritykset tekevät jo paljon edistääkseen maahanmuuttajanuorten työllistymistä. Monipuolinen ja maahanmuuttajanuoret huomioiva rekrytointi on yksi hyvä tapa toteuttaa ja osoittaa yritysten vastuullisuutta. Toiminnassamme mukana olevat nuoret ovat toivoneet erityisesti mahdollisuutta videomuotoiseen työnhakuun, sillä sen avulla voisi ilmaista itseään paremmin kuin kirjallisesti. He ovat myös toivoneet, että mahdollisista ennakkokäsityksistä keskusteltaisiin avoimesti. Tällöin nuorilla itselläänkin on mahdollisuuksia kuulla ja haastaa stereotypioita.

Yritysvastuun avulla toimivia työelämäpolkuja maahanmuuttajanuorille

Kehitän tällä hetkellä nuorten, yritysten, oppilaitosten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa toimivaa työllistymismallia 15–17-vuotiaille maahanmuuttajanuorille. Kantava ajatuksemme on, että maahanmuuttajanuorten positiiviset työkokemukset mahdollisimman varhaisessa vaiheessa auttavat uuteen yhteiskuntaan asettumisessa.

Työssäni kohtaamat maahanmuuttajanuoret ovat oman elämänsä asiantuntijoita. Nuoret ovat haastaneet yritykset mukaan kesätyötalkoisiin – vielä muutamalta nuorelta puuttuu työpaikka Tampereella ja pääkaupunkiseudulla, vaikka paikkoja on jo saatu runsaasti kasaan! Yritysvastuuta toteutettaessa onkin hyödyllistä osallistaa nuoret mukaan toimintaan – mieluusti mahdollisimman monenlaisista taustoista.

MATTI PIHLAJAMAA
Ohjaaja (maahanmuuttajatyö), Plan International Suomi

Sosiaalinen vastuu
close