FIBSin jäsenistön kokonaisvaikuttavuus parani viime vuodesta

13 kesäkuuta 2024

Haluamme FIBSissä ymmärtää, mistä yritystoiminnan vaikuttavuudessa ja sen arvioinnissa on pohjimmiltaan kyse. Siksi olemme yhteistyössä partnerimme Upright Projectin kanssa tarkastelleet taas jäsenistömme kokonaisvaikuttavuutta. Edellinen tarkastelu tehtiin keväällä 2023.

Vuosi on lyhyt tarkasteluaika, mutta muutos parempaan silti liian hidasta

FIBSin suurten ja keskisuurten yritysjäsenten kokonaisvaikuttavuusluku on tänä vuonna +6%. Viime vuonna vastaavan tarkastelujoukon luku oli -19%.* Jäsenistömme suurimmat negatiiviset vaikutukset syntyvät edelleen kasvihuonekaasupäästöistä ja muista ympäristöön liittyvistä seikoista, positiivisimmat taas yhteiskunnan infrastruktuurin tukemisesta.

Vaikuttavuusluvun muutos johtuu tänä keväänä kuitenkin pääasiassa muutaman ison yhtiön toimista, isoimpana Fortumin tekemä koko Uniper-omistuksensa myynti. FIBS jäsenistön nettovaikuttavuusluvun muutos parempaan ei siis juurikaan synny jäsentemme liiketoiminnan strategisista muutoksista kestävämmäksi.

Kehitystä on toki muutenkin hieman tapahtunut, mutta se on haasteiden kokoluokka huomioiden vielä aivan liian hidasta. Huomionarvoista on lisäksi, ettei esimerkiksi yritysostoilla tai -myynneillä tapahtuva muutos jäsenistömme kokonaisvaikuttavuuteen muuta mitään tarkasteltaessa kestävyyshaasteita globaalilla tasolla.

Kolmannen osapuolen tarjoamaa näkemystä tarvitaan

Nämä nettovaikuttavuusluvut tuottama Uprightin ainutlaatuinen datamalli nojaa julkisiin tietolähteisiin ja on kaikille avoin. Tarkastelemaan pääsee jo yli 50 000 yrityksen koko arvoketjun vaikutuksia yhteiskuntaan, ihmisiin, ympäristöön ja tietoon. Yhteismitalliselle, kolmannen osapuolen tarjoamalle, tieteeseen perustuvalle tiedolle on tarvetta sekä yritysten liiketoiminnan strategisen kehittämisen, CSRD-raportoinnin, että sijoittajien näkökulmasta.

(Ja kyllähän yksilöäkin oman työnantajan lukemat kiinnostaa. Tuloskunnon, yritysviestinnän ja yksilön kokemuksista rakentuvan brändimielikuvan lisäksi myös kokonaisvaikuttavuusluku antaa tietoa esimerkiksi työpaikanvaihtoa miettivälle asiantuntijalle!)

Tukea CSRD:n vaatimalle kaksoisolennaisuuden tarkastelulle

Uprightin datamalli luo myös kaksoisolennaisuustarkastelun tietolähteidensä pohjalta. Tarkastelemamme FIBSin 241 suuren tai keskisuuren jäsenyritysten olennaisia kestävyysseikkoja ovat ilmastonmuutos, energian ja luonnonresurssien käyttö sekä sosiaaliset kysymykset liittyen niin omaan työvoimaan kuin toimitusketjuun. Yllättäen, luontokato ja luonnon monimuotoisuus puuttuu kärkisijoilta. Tämä ei vielä kerro siitä, ettei luontokato olisi merkittävä seikka monelle jäsenyrityksellemme.

Kokonaisvaikuttavuuden tapaan myös kaksoisolennaisuusmatriisit (DMA) ja taulukot ovat Uprightin datasivustolla avoimesti tarkasteltavissa monesta tutustakin yrityksestä. Niitä kelpaa nyt verrata omaan tuoreeseen DMA-analyysiin tai käyttää vielä tekeillä olevan teossa yhtenä vertailukohtana. Moni tätä jo tekeekin. Esimerkin ympäri maailmaa toimistoihin puhelinkoppeja valmistavan Frameryn CSRD raportoinnin kytkemisestä liiketoimintaan voit lukea täältä.

Johtoryhmissä, joiden pöydällä on CSRD-raportoinnin myötä kasvava määrä erilaista dataa, tarvitaan nyt ennen kaikkea vaikuttavuuden johtamista. ”Halu kehittyä ratkaisee; teot ovat seurausta tavoitteista, vaikuttavuus syntyy teoista,” painotti FIBSin toimitusjohtaja Kimmo Lipponen Uprightin kanssa kesäkuussa järjestämässämme webinaarissa.

Kannustamme kaikkia tutustumaan kokonaisvaikuttavuuteen ja olennaisiin kestävyysseikkoihin Uprightin tarjoamasta näkökulmasta. Me FIBSissäkin hyödynnämme tätä dataa omassa strategiatyössämme.

Uskomme, että kasvava läpinäkyvyys kirittää meitä kaikkia eteenpäin ja säästää myös resursseja aikamme kestävyyshaasteiden ratkaisussa!

Marja Kurkela
Yritysvastuuasiantuntija, FIBS
marja.kurkela@fibsry.fi

Jäsenistömme kokonaisvaikuttavuustarkastelun tulosjulkistuksen webinaarin nauhoitteen, erittäin kiinnostavan Lamor-yrityksen case-esimerkin ja tilaisuuden ppt-esityksen löydät uutishuoneestamme – sisältö on FIBSin jäsenille avoin ja edellyttää käyttäjätunnusta.

*Luku on päivitetty keväälle 2024 vastaamaan datamallin vuoden aikana tehtyjä päivityksiä. Siksi se eroaa hieman kevään 2023 FIBS jäsenistön kokonaisvaikuttavuusluvusta, joka oli silloin -17%.  Tästä pääset kevään 2023 raporttiin.

 

Raportointi ja lainsäädäntö
close