Miten CSRD-raportointi kytketään liiketoimintastrategiaan? Case Framery ja datavetoinen kaksoisolennaisuusarviointi

7 toukokuuta 2024

CSRD-raportointi on parhaimmillaan tehokas työkalu liiketoimintastrategian tueksi – ja pahimmillaan merkityksetöntä raportointihumppaa jo ennestään kiireisten vastuullisuusammattilaisten työlistalla. Framery, maailman johtava äänieristettyjen työtilojen valmistaja, jakoi oppinsa kahdeksan viikon datavetoisesta kaksoisolennaisuusarvioinnista suomalaisen The Upright Projectin kanssa.

Lähtökohta: Miten taklata CSRD rajallisilla resursseilla?

Suomalaisissakin yrityksissä puhututtaa tänä vuonna CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), joka vaatii yli 50 000 yritystä EU:n alueella linjaamaan, mitkä ovat niiden olennaisia vaikutuksia, riskejä ja mahdollisuuksia vastuullisuudessa.

Uudet raportointivaatimukset aiheuttavat ymmärrettävästi huolta uudesta kuluerästä ja turhautumista kasvavaan työmäärään – etenkin, kun tehostamispaineet kasvavat samalla.

Miten sitten hoitaa CSRD-regulaation edellyttämä kaksoiolennaisuusarviointi rajallisin resurssein niin, ettei se jää päälleliimatuksi raportointihumpaksi, vaan tarjoaa työkaluja liiketoimintastrategiaan?

Tätä pohti suomalaisen Frameryn vastuullisuuspäällikkö Noora Jukkola vuoden 2023 alussa. Vastuullisuus on Framerylle tärkeä erottautumistekijä, ja yritys halusi olla myös CSRD:n kanssa liikkeellä hyvissä ajoin, jotta raportoinnin vaatimuksista ehtisi saada kokonaisvaltaisen kuvan, ennen kuin Framery olisi virallisesti sen piirissä vuonna 2025.

Rajallisilla resursseilla jokaisesta projektista pitää saada maksimihyöty. Siksi Framery tavoitteena oli kartoittaa CSRD-raportoinnin avulla myös myös painopisteitä laajempaan vastuullisuusstrategiaan tuleville vuosille.

“Halusimme ymmärtää kokonaisvaltaisesti sen arvon, jota Framery tuottaa maailmaan, sekä resurssit, joita käytämme”, kertoo Noora Jukkola.

Ratkaisu: Datavetoinen kaksoisolennaisuusarviointi kahdeksassa viikossa

Framery oli jo aiemmin hyödyntänyt vastuullisuustyössään suomalaisen The Upright Projectin nettovaikuttavuusmallia, joka kvantifioi yritysten positiiviset ja negatiiviset vaikutukset ympäristöön, terveyteen, yhteiskuntaan ja tietoon tieteeseen perustaen. Upright on myös FIBSin partneri 2023–2024.

Framerylle oli selvää, että myös kaksoisolennaisuusarviointi halutaan tehdä perustuen tieteelliseen tietoon, ei pelkkiin sidosryhmäkyselyihin. Markkina-analyysin pohjalta kumppaniksi CSRD-työhön valikoitui Upright. Datavetoisuuden lisäksi Uprightissa vetosi prosessi, joka vaikutti tehokkaalta ja suoraviivaiselta, Jukkola kertoo.

Lopulta Frameryn kaksoisolennaisuusarvioinnin prosessi vei kahdeksan viikkoa alkutapaamisesta lopullisten tulosten avaamiseen Frameryn laajemmalle tiimille.


Tulokset: Perusta CSRD-raportoinnille ja syötettä vastuullisuusstrategiaan

Parhaimmillaan CSRD-prosessi voi olla enemmän kuin pakollinen paha jo ennestään kiireisten vastuullisuusammattilaisten työlistalla. Kaksoisolennaisuusarviointi tuo vastuullisuuskysymykset konkreettisesti johdon pöydälle ja voi tukea organisaation oppimista. Juuri näin kävi Framerylla.

“Meillä on nyt paitsi pohja ensimmäiselle CSRD-raportille, myös selkeä, tieteeseen perustuva käsitys kaikista liiketoimintamme materiaalisista aiheista. Organisaatiotasolla on iso juttu, että liiketoimintamme sosiaaliset ja ympäristövaikutukset eivät ole subjektiivisia arvioita, vaan tieteeseen perustuvaa faktaa”, Noora Jukkola sanoo.

Kaksoisolennaisuusarvioinnin avulla Frameryssa ymmärrettiin liiketoiminnan olennaisimmat vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet. Tämä antoi vankan pohjan vastuullisuusohjelmalle, joka täydentää yrityksen liiketoimintastrategiaa. Isona tavoitteena on maksimoida liiketoiminnan maailmaan luoma arvo samalla, kun resurssien käyttöä minimoidaan.

Markus Weckman
VP Corporates, Upright
markus.weckman@uprightproject.com

Upright Project on FIBSin partneri nettovaikuttavuuden mittaamisen ja raportoinnin teemoissa

 

 

 

FIBSin jäsenyritysten nettovaikutusten seurantaraportin ja olennaisuusanalyysin tulosten julkistus 6.6.2024

FIBS jatkaa yhdessä Upright Projectin kanssa viime vuonna aloitettua tutkimusta, jossa mittaamme kaikkien yli 50 hengen yritysjäsentemme yhteenlasketun nettovaikuttavuuden ja sen muutoksen viime vuoteen verrattuna. Tulokset kuulet 6.6. järjestettävässä webinaarissa. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

 

Raportointi ja lainsäädäntö
close