PK-yritysten vastuullisuusosaamista kasvatettava, jotta ne eivät tipu hankintaketjuista

19 joulukuuta 2022

Suurin osa suomalaisista yrityksistä on pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka työllistävät alle 250 henkilöä. EU:lta on tulossa suurille yrityksille merkittäviä yritysvastuuseen liittyviä lainsäädäntö- ja raportointivaatimuksia muutaman vuoden sisällä. Nämä vaatimukset tulevat pian vyörymään välillisesti myös pienyrityksiin päin. Miten pienyritykset huolehtivat osaamisestaan täyttääkseen isojen yritysten, eli asiakkaidensa, kysymykset, lainsäädännöstä tulevat vaatimukset ja omat vastuullisuustavoitteensa?

Pienyritysten johdon ja hallitusten kannattaisi viimeistään nyt herätä varmistamaan riittävä vastuullisuusosaaminen.

Suurille ja keskisuurille yrityksille vastuullisuudesta on tullut olennainen osa liiketoimintaa. Pienyritysten osalta näin ei ole vielä käynyt, vaikka ne useiden tutkimusten mukaan kokevatkin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden merkittäväksi asiaksi. Tahtoa vastuullisuuden edistämiseen pienyrityksissä olisi, mutta osaamis- ja henkilöresursseja tai pääomia välttämättä ei. Pienyritykset eivät myöskään vielä näe vastuullisuutta strategiaan integroituna liiketoiminnan osana. Mutta tilanne on muuttumassa kovalla vauhdilla.

Kun suuria yrityksiä koskeva sääntely ja raportointivaateet lisääntyvät, tietotarpeet ja vaateet tulevat vyörymään hankinta- ja arvoketjuissa yhä pidemmälle kohti pienyrityksiä. Pienyritysten johdon ja hallitusten kannattaisi viimeistään nyt herätä varmistamaan riittävä vastuullisuusosaaminen ja henkilötyövoima vastatakseen edessä oleviin kysymyksiin. Pienyrityksen olisi hyvä varmistaa, että omat järjestelmät ja toimintatavat kehittyvät samaan tahtiin sääntelyn kanssa. Näin pienyritys huolehtii siitä, että se ei putoa kelkasta. Jo nyt on nimittäin nähtävissä, että suuryritysten on helpompi tiputtaa pienyritykset pois hankintaketjuistaan kuin ottaa riskejä tai alkaa kehittää vastuullisia toimintatapoja ja uusia järjestelmiä tiedon saamiseksi yhdessä pienyrityksen kanssa.

Vastuullisuuden ohittaminen tulee kalliiksi.

Myös rahoittajat ja lainanantajat tutkivat nykyään tarkkaan yrityksen vastuullisuutta.  Vastuullisesti toimiva pienyritys tulee saamaan todennäköisesti tulevaisuudessa paremmin ja halvempaa rahoitusta. Vastuullisuuden ohittaminen tulee kalliiksi.

Nyt olisi pk-yritysten korkea aika hankkia osaamista vastuullisuudesta ja sen kaikista osista, jotta niillä olisi valmius toimia jatkossakin arvoketjun osana isompien yritysten kanssa. Koska pk-yrityksillä ei yleensä ole vastuullisuusammattilaisia henkilöstössään, hallituksen sekä johdon täytyy kantaa vastuuta. Se on itse asiassa hyvä asia, sillä vastuullisuus on parhaimmillaan kiinteä osa varsinaista liiketoimintaa ja strategista johtamista. Siis yrityksen johdon arkipäivää ja perustyötä.

Kun pienyritys kohtaa erilaisia tieto- ja toimintatapavaatimuksia eri suunnista; valtiolta, asiakkailta, kumppaneilta ja rahoittajilta, apu on tarpeen. Pk-yritykset tulevat rajallisten resurssiensa vuoksi tarvitsemaan erityistä tukea sekä digitaalisten ratkaisujen että muiden kohdennettujen palveluiden muodossa. Myös lainsäätäjien tulisi ottaa tämä tarve vakavissaan, jos todellista muutosta halutaan.

Pk-yritysten etuna vastuullisuustyössä on ketteryys ja mahdollisuus tuntea ja hallita omia toimitusketjuja.

Mistä pienen yrityksen sitten tulisi aloittaa? Kannustamme ensin miettimään oman liiketoiminnan olennaisimpia vaikutuksia. Näin yritys saa tuntuman vastuullisuuden ja kestävän kehityksen kokonaisuudesta. Kun yritys tunnistaa, mitkä vastuullisuuskysymykset koskevat juuri omaa toimialaa ja mitkä ovat tärkeitä omille sidosryhmille, on yrityksen helpompi tunnistaa negatiiviset vaikutukset, joita tulee pyrkiä minimoimaan, estämään ja korjaamaan sekä positiiviset vaikutukset, joita vahvistamalla jätetään kädenjälki ja luodaan kilpailuetua.  Tämän lisäksi kannattaa tutkia kansainvälisesti tunnistettuja raameja vastuullisuustyölle. Tällainen on mm. Agenda2030 ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Pk-yritysten etuna vastuullisuustyössä on mm. ketteryys ja mahdollisuus tuntea ja hallita omia toimitusketjuja. Myös omistajat ja hallitus ovat usein lähellä toiminnan arkea ja tukemassa päivittäistä työtä. Pienen yrityksen ei kannata yksin yrittää ratkoa ongelmiaan, vaan verkostoitua kaiken kokoisten yritysten kanssa, oppia toisilta sekä kehittää vastuullisuuttaan yhdessä kumppaneiden ja muiden yritysten kanssa.

Marja Innanen, pääsihteeri, UN Global Compact Suomi
Kimmo Lipponen, toimitusjohtaja, FIBS

Kirjoitus julkaistiin alunperin Talouselämän Tebatissa 11.12.2022

Raportointi ja lainsäädäntö Sosiaalinen vastuu Taloudellinen ja hallinnollinen vastuu
close