Tarvitsemme sisäistä kehitystä voidaksemme yhdessä luoda ulkoista kestävyyttä

21 marraskuuta 2023

Mikään salaisuus ei liene, että tarvittavan muutoksen vauhti – tai sen puute – on tuskan aihe myös yrityksissä kestävyyden kanssa työtä tekevien keskuudessa. Maailman tiedeyhteisö ja globaalit edelläkävijäyritykset eivät kainostele viestissään: meidän täytyy tehdä enemmän, mikäli aiomme säilyttää planeettamme elinkelpoisena ihmisyhteisöille.

Yhdeksi vastaukseksi kestävän liiketoiminnan vauhdittamiseen leviää nyt kiintoisa työkalu, viitekehys nimeltä IDG eli Inner Development Goals. Se avulla kestävyysmurroksen vauhdittamiseen tarvittavia sisäisiä taitoja ovat lähteneet kehittämään muun muassa IKEA, Google, Stena, Ericsson ja Icebug, kerrotaan vasta ilmestyneessä julkaisussa. Seuraavassa käyn läpi hieman tarkemmin, mistä IDG:ssä on kyse.

Yhteyden vahvistaminen toisiimme on ratkaisu aikamme haasteisiin

Tiedämme, että luontokato, ilmastonmuutos ja kasvava eriarvoisuus ovat aikamme keskeiset haasteet. Mutta miten emme ole päässeet niiden ratkaisussa tarvittavaan nopeuteen? Meillä on jo tarvittava teknologia, tieto ja halutessamme muutkin resurssit. Voiko olla, että meiltä puuttuu sisäistä viisautta ja kapasiteettia, joka ohjaisi meitä toimimaan yksilöinä ja yhteisöinä tarpeeksi vaikuttavasti yhä monimutkaistuvampien haasteiden edessä?

Käytännössä siis tekemään vaikuttavampia – ja samalla vaikeampia – päätöksiä esimerkiksi ekologisesti tai sosiaalisesti kestämättömien liiketoimintojen alas ajamiseksi. Tai suunnittelemaan yhdessä sellaisia mahdollisia tulevaisuuksia, joita vallitsevan talousjärjestelmän koulima, yksilölähtöinen mieli ei työarjen puristuksessa vielä näe.

Oikeudenmukainen vihreä siirtymä edellyttää mittavia muutoksia olemassa oleviin arvoketjuihin, toimintamalleihin, arvoihin ja normeihin. Emme pääse pakoon sitä tosiasiaa, että meillä jokaisella on vastuu. Arvostettu Gus Speth haastaakin meitä miettimään, ovatko aikamme suurimmat ympäristöongelmat sittenkin itsekkyys, ahneus ja apatia.

Näiden selättämiseksi tarvitsemme keinoja ymmärtää omia arvojamme ja sisäisiä tuntemuksiamme. Yhtä kipeästi tarvitsemme työyhteisöissä työkaluja kohdata ja kuunnella toisiamme arvostavasti ja käsitellä sitä kaikkea vaikeaa ja haastavaa, mitä tarvittavat ratkaisut meissä monissa väistämättä synnyttävät.

Hyvä uutinen on, että taitoja kuunnella, tarkastella ja ymmärtää sisäistä voi harjoittaa niin yksilön kuin työyhteisöjenkin tasolla! Yksi viitekehys tässä kehittymiselle ovat Inner Development Goals eli kestävän kehityksen muutostaidot.

Läsnäolon ja itsetuntemuksen taidot luovat pohjan muutoksen edistämiselle

Tukholmassa lokakuussa järjestetyssä Connecting the Dots – Inner Development Goals in Action -tapahtumassa käsiteltiin näitä sisäisiä taitoja, joiden harjoittaminen rakentaa niin yksilön kuin yhteisöjenkin kapasiteettia vastata kompleksisisiin haasteisiin. Tapahtuman asiantuntijaluennot, erilaiset työpajat sekä läsnäoloon kiinnittävät harjoitukset antoivat monipuolisen kuvan sitä, millaisilla tavoilla voimme näitä taitoja työelämässä soveltaa. Kokemus oli väkevä etänäkin osallistuvalle, paikan päällä varmasti vieläkin vaikuttavampi!

IDG:t eli inner development goalsit ovat siis 23 muutostaitoa, jaoteltuna viiteen eri otsikkoon. Oleminen, Ajattelu, Suhde muihin, Yhteistyö ja viimeisenä Toiminta sisältävät jokainen paljon otsikkoa syvemmälle vieviä taitoja. Koko viitekehys ja sen 23 taidon suomennokset löytyvät nyt myös verkosta, yhteensä jo kahdentoista muun kieliversion rinnalta.

IDG viitekehyksen ovat kehittäneet vaikutusvaltainen joukko tiede- ja businessvaikuttajia, eturivissä ruotsalaiset organisaatiot kuten Ekskåret, Stockholm Resilience Centre sekä arvostettu globaali yritysvastuuverkosto WBCSD, jonka partneri myös FIBS on. IDG:t nojaavat voittoa tavoittelemattomaan ja koko ajan itseään korjaavan toimintamalliin. Tällä hetkellä käynnissä on maailmanlaajuinen tutkimus, One Question, Global Impact, jonka avulla viitekehystä pyritään edelleen kehittämään.

Konkretiaa yritysmaailman IDG sovelluksista nyt saatavilla

Tukholman summitissa julkaistiin myös whitepaper, jossa alussa mainitsemani viisi yritystä (IKEA, Google, Stena, Ericsson ja Icebug) kertovat, miten ovat omissa toiminnoissaan lähteneet hyödyntämään sisäisiä muutostaitoja. Jokaisen yrityksen tarina ja sovellus on hyvin erilainen. Yhteistä niille on, että muutos on käynnistynyt aina yksilöistä – muutamasta asiasta innostuneesta ja lähtenyt sitten leviämään organisaatiossa aiheeseen perehtymisen ja siitä innostumisen myötä.

IKEA Range on muun muassa muotoillut IDG muutostaidoista oppimistavoitteita johtamiskoulutuksiinsa. Muut IDG aloitteessa mukana olevat yritykset ovat toimineet IKEA:lle inspiraationa ja auttaneet haastamaan 80-vuotiaan, yrityskulttuuristaan ja arvoistaan tunnetun yrityksen omaa tekemistä edelleen.

Tämä on puuttuva palanen. Meidän täytyy muistaa tehdä yhteistyötä, luoda yhdessä uutta ja täydentää toisiamme. Kilpailu-mindset täytyy hylätä”, toteaa Jenny Hjalmar Åkerblad (Talent and Development Manager at IKEA Range) tuoreessa julkaisussa.

Tämä Orienting Inner Developent in Organisations -julkaisu on hyvä katsaus siihen, mihin IDG viitekehyksestä voisi olla. Haastankin nyt sinut katsomaan tämän videon ja sen jälkeen tutustumaan IDG viitekehykseen joko järjestön sivuilla englanniksi tai vaikka ansiokkaasti IDG ajattelua suomentaneen Sanna Niemelän kirjoitusten kautta.

Me täällä FIBSissä kävimme yhteisessä työpajassa IDG:t läpi tiimin kanssa keskustellen. Kuljetamme näitä hienoja keskusteluja mukanamme ensi vuoden tekemisessä ja varmasti palaamme tähän tärkeään aiheeseen vielä tarkemmin. Kevytmentorointiohjelmamme lopputapaamisessa 25.1.2024 (Huom! Siirretty aika). tutustumme myös yhdessä tähän kiinnostavaan työkaluun. Silloin aiheeseen meitä luotsaa Michaela Ramm-Schmidt, joka työssään yritysjohdon valmennuksissa on myös IDG aihetta vienyt eteenpäin.

Voiko tässä olla yksi puuttuvat palanen teidänkin tekemiseenne? Kuulen erittäin mielelläni niistä suomalaisista organisaatioista, jotka ovat jo ottaneet IDG:t mukaan toimintaansa jollain tavalla. Ota yhteyttä!

Marja Kurkela
Yritysvastuuasiantuntija, FIBS
marja.kurkela@fibsry.fi

 

Muut teemat
close