​Uusi opas tarjoaa käytännön ohjeita seksuaalisen häirinnän torjumiseksi työpaikoilla

24 tammikuuta 2018
FIBSin ja Ekvalitan laatima julkaisu ”Nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle” tarjoaa selkeitä ja konkreettisia toimintaohjeita niin työnantajille kuin työntekijöillekin: miten työantajan tulee toimia häirinnän torjumiseksi ja häirintään puuttumiseksi ja mitä työntekijä voi sanoa ja tehdä jos kokee seksuaalista häirintää. Maksuton tietopaketti sisältää myös lyhyen ”4 askelta muutokseen”-menetelmälistan toiminnan kehittämisen tueksi.

Vitsi, josta jää paha maku suuhun. Epäasiallinen kielenkäyttö. Tungetteleva katse tai liian pitkä kosketus. Työtovereiden keskuudessa tapahtuu jotain ikävää, joka muuttaa työpaikan ilmapiiriä. Silloin ajattelee helposti: Kuvittelinko minä vain? Ehkei se ollutkaan niin vakavaa? En haluaisi tehdä tästä suurta numeroa. Tällä ajatuskululla työpaikalla on ehkä otettu ensimmäinen askel kohti vaikenemisen kulttuuria. Jossain vaiheessa työnantaja havaitsee, että sairauspoissaolot ovat lisääntyneet, työilmapiiri on jännittynyt ja työmotivaatio laskenut, ja joku tekee kaiken lisäksi rikosilmoituksen työyhteisössä esiintyvästä seksuaalisesta häirinnästä.

Mutta miten seksuaalista häirintää voi torjua ja miten siihen on mahdollista puuttua? Tähän tarjoaa vastauksia FIBSin ja Ekvalitan julkaisema uusi tietopaketti ”Nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle”.

Käytännönläheisessä julkaisussa avataan teemaan liittyviä käsitteitä ja sitä mitä seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä oikeastaan tarkoittavat, sekä tarjotaan selkeitä toimintaohjeita niin työnantajille kuin työntekijöillekin: miten häirintään voi puuttua, miten sitä voi ennaltaehkäistä, mitä sanoa ja tehdä jos kokee häirintää sekä miten voi varmistaa, ettei itse syyllisty häirintään. Oppaan lopusta löytyy myös tiivis 4 askelta muutokseen –menetelmälista toiminnan kehittämistyön tueksi.

”Seksuaalinen häirintä nousi voimalla otsikoihin viime vuoden aikana. Työyhteisöissä kaivataan nyt kipeästi konkreettisia ohjeita, miten häirintää voi ennaltaehkäistä ja miten siihen voi puuttua, jos ja kun häirintää ilmenee. Tästä oppaasta niitä löytyy,” sanoo FIBSin yritysvastuuasiantuntija Riikka Leppänen.

Tietopaketin kirjoittaja, konsulttiyritys Ekvalitan perustaja ja toimitusjohtaja Malin Gustavsson on työskennellyt seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän parissa yli kymmenen vuotta.

”Etenkin henkilöstöhallinnon edustajat ja esimiehet tarvitsevat nyt uusien mielipiteiden sijaan nimenomaan tietoa seksuaalisesta häirinnästä, sen syistä, torjumisesta ja oikeanlaisesta asiaan puuttumisesta. Organisaation arvojen ja niiden sisällön on toteuduttava arjessa, ja on mietittävä, mitä tehdä, jos ne kyseenalaistetaan tai hylätään. Meidän on pyrittävä osallistavaan yrityskulttuuriin, joka sallii puhua vaikeistakin asioista ilman, että puhuja koetaan ongelmaksi,” Gustavsson painottaa.

Lisätietoja:

Riikka Leppänen, yritysvastuuasiantuntija, FIBS, p. 044 973 9963, riikka.leppanen@fibsry.fi
Malin Gustavsson, toimitusjohtaja, Ekvalita, p. 045 128 9878, malin.gustavsson@ekvalita.fi

”Nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle”-tietopaketti on yksi FIBSin vuosina 2017-2018 järjestämän kahdeksan ratkaisupajan yhteydessä julkaistavista vastuullisen yritystoiminnan oppaista. Aiemmin julkaistut tietopaketit ovat ”Vammaiset ihmiset työelämässä ja asiakkaina” ja ”Pakolaiset ja turvapaikanhakijat työelämässä”.

Kuluvan kevään aikana järjestettävien muiden ratkaisupajojen teemoina ovat ihmiskauppa, toiminta konfliktiherkillä ja haurailla alueilla, lasten oikeudet tuotteiden ja palveluiden kehityksessä sekä alkuperäiskansat:

  • Migration, human trafficking & forced labour: How to avoid risks and increase transparency in labour supply chains (13.2.2018)
  • Miten pienennät riskejäsi työskennellessäsi konfliktiherkillä ja haurailla alueilla? (7.3.2018)
  • Miten huomioida lasten oikeudet tuotteiden ja palveluiden kehityksessä? (8.5.2018)
  • Indigenous peoples – Value, impact and engagement (5.6.2018)

Ratkaisupajat ovat osa ulkoministeriön rahoittamaa FIBSin Kestävän kehityksen tavoitteet yritysten arvoketjuissa –hanketta.

Sosiaalinen vastuu
close