FIBSin vuosikertomus 2018

19 maaliskuuta 2019

FIBSillä oli vuoden 2018 lopussa 333 jäsentä – uusia jäseniä saatiin 31, nettojäsenmäärä
kasvoi 5%. Jäsenistä 77 % oli yrityksiä, näistä 51 % oli suuria yrityksiä. Tilaisuuksia järjestettiin 37, joissa käsiteltiin useimpia vastuullisuuden ja kestävän liiketoiminnan teemoja niin strategian, johtamisen kuin raportoinninkin näkökulmasta. 74 % vuoden jäsenkyselyyn vastanneista vastanneista kertoi FIBSin onnistuneen jäsenpalvelutoiminnassaan hyvin, 97 % suurista yritysjäsenistä suosittelisi FIBSin palveluita yritysvastuualan kollegoilleen.

Lue lisää vuoden toiminnasta ja tuloksesta: FIBSin vuosikertomus 2018

 

FIBSin toiminta
close