FIBSin vuosikertomus 2019: Entistä enemmän valinnanvaraa ja lisäarvoa jäsenille

4 kesäkuuta 2020

FIBSin uusi jäsenpalvelumalli astui voimaan vuoden 2019 alussa, ja jäsenet voivat nyt valita FIBS Perus tai FIBS Pro -palvelukokonaisuuden ja kehittää vastuullisuustoimintaansa omien tarpeidensa mukaisesti.

Valtaosa kuluneen vuoden palveluista oli kaikille jäsenille avoimia FIBS Perus -palveluita, joihin sisältyivät muun muassa 48 tilaisuutta sekä tutkimus-, tieto- ja uutispalvelut. FIBS Pro -palvelun avulla syvennettiin osaamista peruspalveluiden lisäksi 29 tilaisuudessa. FIBS Pro -palvelun oli valinnut vuoden loppuun mennessä jo lähes 50 jäsentä.

Lisähyötyä kaikille jäsenille toi palveluiden uusi tuotantotapa FIBS Partneri -ohjelman muodossa. Vuoden alussa käynnistettiin yhteistyö 12 FIBS Partneri -organisaation kanssa, minkä ansiosta jäsenet pääsivät syventämään osaamistaan eri vastuullisuusteemojen osalta kotimaisten ja ulkomaisten huippuasiantuntijoiden johdolla.

Kaksivuotinen FIBS Partneri -ohjelma tuo myös pitkäjänteisyyttä FIBSin palvelutuotantoon: tilaisuudet ja muu ohjelmisto voidaan suunnitella ja aikatauluttaa lähes kokonaisuudessaan vuodeksi kerrallaan, ja jäsenet voivat näin hyödyntää palvelutarjontaa aiempaa tehokkaammin myös sisäisen koulutuksen suunnittelun tukena.

Uusi palvelumalli sai jäseniltä hyvän vastaanoton tilaisuuspalautteiden sekä jäsenkyselyn perusteella: osallistujapalautteiden kokonaiskeskiarvo oli 4,3/5 ja FIBSin jäsenkyselyyn vastanneista 93 % olisi valmis suosittelemaan FIBSiä yritysvastuualan kollegalleen.

FIBSillä oli vuoden lopussa 352 jäsentä, uusia jäseniä liittyi verkostoon 46. FIBSin nettojäsenmäärä kasvoi 5,7 % ja ylitti vuodelle asetetun kasvutavoitteen. Onnistuimme myös pitämään hyvin kiinni nykyisistä jäsenistämme. Jäsenmäärällä mitattuna FIBS on paitsi Suomen myös Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto.

Lue lisää FIBSin vuoden 2019 toiminnasta ja tuloksesta vuosikertomuksestamme.

Lisätietoa

Mikko Routti, toimitusjohtaja, FIBS, p. 040 527 4575, mikko.routti@fibsry.fi

FIBSin toiminta
close