FIBSin vuosikertomus 2020: Talous vakaalla pohjalla, jäsenet tyytyväisiä laajaan palvelutarjontaan

28 huhtikuuta 2021

FIBSin 20. toimintavuosi kului erinomaisesti koronapandemian tuomista haasteista huolimatta. FIBSin jäsenet olivat sekä vuosittaisen jäsenkyselyn että tilaisuuskohtaisten palautekyselyiden mukaan varsin tyytyväisiä jäsenpalveluihin ja muuhun toimintaan. FIBS on jäsenmäärältään Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto ja Suomen johtava yritysvastuutilaisuuksien järjestäjä.

Entistä enemmän lisäarvoa ja valinnanvaraa jäsenille

Vuonna 2019 käyttöön otetun uuden jäsenpalvelumallin ansiosta voimme huomioida myös kuluneen vuoden palveluiden suunnittelussa FIBSin jäsenistön moninaisuuden sekä erilaisten yritysten tarpeet, yritysvastuun edelläkävijöistä vastuullisuustyötä aloitteleviin yrityksiin. FIBSin jäsenet voivat valita itselleen parhaiten sopivan palvelukokonaisuuden: FIBS Perus -palvelut tai FIBS Pro -palvelut. Kaikki jäsenet voivat halutessaan myös hakea mukaan kaksivuotiseen FIBS Partneri -ohjelmaan.

Vuonna 2020 jäsenpalveluihin ja -etuihin sisältyivät kymmenien tilaisuuksien lisäksi FIBSin kevytmentorointiohjelma, viisi kyselytutkimusta, uutis- ja tietopalvelut sekä näkyvyysetuja.

70 tilaisuutta, ennätysmäärä tilaisuusosallistujia

Lähes kaikki vuodelle 2020 suunnitellut tilaisuudet pystyttiin järjestämään hyödyntämällä entistä laajamittaisemmin erilaisia digitaalisia tapahtumasovelluksia. Tavoitteena oli tarjota osallistujille paras mahdollinen kävijäkokemus, ja palautteen perusteella tässä myös onnistuttiin hyvin: vuoden aikana järjestetyn kaikkiaan 70 tilaisuuden tyytyväisyyskeskiarvo oli 4,1/5. FIBSin menneet sekä tulevat tilaisuudet löytyvät verkkokalenteristamme.

FIBSin tilaisuuksien osallistujamäärä rikkoi ensimmäistä kertaa 4000:n rajan, osallistujia oli kaikkiaan 4203.

FIBS Partnerit yhteistyössä mukana

Vuonna 2019 käynnistynyt FIBS Partneri -yhteistyö jatkui 11 yrityksen ja organisaation kanssa. Partnereitamme olivat CDP, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto, DNV-GL, Ecobio, Enact Sustainable Strategies, FitComm, Includia Leadership, KPMG, Natural Capital Coalition, Reilu kauppa ja VTT.

Partneriyhteistyöhankkeiden teemat vaihtelivat juridiikasta luontopääomaan, raportoinnista ihmisoikeuksiin ja monimuotoisuuden johtamisesta lohkoketjuihin. Kuluneen vuoden tilaisuuksista valtaosa tuotettiin yhteistyössä FIBS Partnereiden kanssa.

Keväällä käynnistyi haku uuteen, vuosien 2021-2022 FIBS Partneri -ohjelmaan. Ohjelmaan haki määräaikaan mennessä 32 FIBSin jäsentä, joista Partneriksi valittiin 15 yritystä ja organisaatiota.

Jäsentyytyväisyys korkealla tasolla – 97 % jäsenistä suosittelisi FIBSiä

Jäsenten suosittelualttius nousi edellisvuoteen verrattuna: FIBSin jäsentyytyväisyyskyselyyn vastanneista peräti 97 % suosittelisi FIBSiä yritysvastuualan kollegoilleen. Valtaosa (70 %) arvioi FIBSin onnistuneen palveluissaan hyvin tai erittäin hyvin.

FIBS on Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto

FIBS on jäsenmäärällä mitattuna Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto: vuoden 2020 lopussa FIBSillä 356 jäsentä, uusia jäseniä liittyi mukaan 32. Jäsenistä 76 % oli yrityksiä, joista puolet (51 %) oli suuria ja suuryrityksiä, näiden joukossa Suomen 10 suurinta yritystä, sadasta suurimmasta yrityksestä jäsenenä oli 67 %. Vuoden 2020 loppuun mennessä jo 53 yritystä ja organisaatiota oli valinnut FIBS Pro -lisäpalvelun. Kaikki FIBSin jäsenet löytyvät verkkosivuiltamme.

Talous vakaalla pohjalla

Myös taloudellisesta näkökulmasta katsottuna FIBSin vuosi 2020 oli onnistunut. Talous pysyi selvästi ylijäämäisenä edellisen vuoden mukaisesti ja samalla saatiin vahvistettua tarvittavaa kassapuskuria. Vuoden tuotot olivat 972 485 euroa, josta 92 % oli jäsenmaksutuloa, tulos oli 194 000 euroa ylijäämäinen.

FIBS on voittoatavoittelematon yhdistystoimija, jonka tarkoituksena on varmistaa tasokkaiden jäsenpalveluiden ja investointien rahoituksen riittävyys sekä pyrkiä positiiviseen vuositulokseen.

FIBSin vuosikertomus 2020 (pdf)

Lisätietoa

Kimmo Lipponen, toimitusjohtaja, FIBS, p. 040 758 7247, kimmo.lipponen@fibsry.fi

 

FIBSin toiminta
close