FIBSin vuosikertomus 2022

26 huhtikuuta 2023

FIBSin vuosi 2022 oli monella tapaa ennätyksellinen toteavat FIBSin hallituksen puheenjohtaja Terhi Koipijärvi ja FIBSin toimitusjohtaja Kimmo Lipponen verkoston vuosikertomuksen katsauksessaan.

”Verkostomme on suurempi kuin koskaan, samoin toimintamme laajuus, laatu ja kattavuus. Teemme työtämme korkealla kunnianhimon tasolla, ja olemme myös onnekkaita, sillä yritysvastuu on noussut yhdeksi aikamme kiistattomista megatrendeistä. Kiinnostuksen kasvaessa myös vaatimustaso nousee ja pyrimme nöyrästi kehittämään toimintaamme vastaamaan kestävän liiketoiminnan ajankohtaisimpia tarpeita.”

Ennätyksiä taottiin niin jäsenmäärän ja -tyytyväisyyden kuin sisällöntuotannon ja FIBSin seuraajamäärien ja vaikuttavuudenkin osalta:

  • FIBSin jäsenmäärä nousi uudelle sataluvulle ja oli vuoden lopussa 423 (394 vuonna 2021)
  • Tilaisuuksia järjestettiin 73 eli kolme vähemmän kuin edellisvuonna, mutta siitä huolimatta tilaisuusosallistumisten määrä nousi 18 % ja oli 5533 (4680)
  • Tilaisuustyytyväisyyskeskiarvo oli peräti 4,3/5 (4,1/5 vuonna 2021)
  • FIBSin jäsentyytyväisyyskyselyyn vastanneiden antama kokonaisarvosana FIBSin toiminnalle nousi niin ikään ja oli 4,1/5 (4,0/5) – myös kyselyyn vastanneiden määrä (413) oli ennätyskorkea
  • Tutkimuksia ja kyselyitä julkaistiin peräti 7 ja tutkimusraporttien ja -tiivistelmien lisäksi tuotettiin 2 julkaisua
  • FIBSin sivuilla julkaistujen blogien lukijamäärät kasvoivat merkittävästi: kaikkiaan 19 blogista peräti 10 keräsi yli 1000 lukijaa (vuonna 2021 vain yksi) ja blogeista kaksi kiinnosti jopa yli 2000:a. Top 10 luetuimmasta blogista kuusi oli FIBSin jäsenten tuottamia.
  • FIBSin seuraajamäärä LinkedInissä kasvoi liki 30 % ja oli vuoden lopussa 4115 – LinkedInin merkittävyys FIBSin vaikuttavuuskanavana näkyi myös saatujen reaktioiden määrässä, joka kasvoi 75 % siitäkin huolimatta, että postauksia (326 kpl) julkaistiin edellisvuotta (362 kpl) vähemmän
  • FIBSin kaikille avoimen uutiskirjeen tilaajamäärä kasvoi jopa 45 % ja vuoden lopussa kirjeen tilaajia oli 1400, jäsenkirjeen tilaajamäärä puolestaan kasvoi 11 % ja oli vuoden lopussa 3105

Myös taloudellisesta näkökulmasta katsottuna FIBSin vuosi 2022 oli onnistunut

Yhdistyksen talous pysyi selvästi ylijäämäisenä edellisen vuoden mukaisesti ja oma pääoma vahvistui entisestään. Kokonaistuotot olivat 1 118 000 euroa (994 000 euroa vuonna 2021). FIBSin kokonaiskulut (kaikkiaan 984 000 euroa) jäivät reilusti alle budjetoidun, sillä vielä keväällä 2022 suurin osa tilaisuuksista toteutettiin virtuaalisesti koronapandemian jälkimainingeissa. FIBSin taloudellinen tulos oli 133 009 euroa ylijäämäinen eli merkittävästi budjetoitua parempi. Tilikauden aikana syntynyt ylijäämä kirjataan taseeseen vahvistamaan yhdistyksen omaa pääomaa ja tulevien vuosien maksuvalmiutta.

Maailmantilanteen epävarmuuksista huolimatta FIBSin tulevaisuuden näkymät vuonna 2023 ovat erittäin positiiviset, vuosikertomuksessa todetaan.

”Jäsenmäärämme kasvaa tasaisesti, palveluihimme ollaan niin perusjäsenten kuin FIBS Pro -palvelun tilanneiden keskuudessa erittäin tyytyväisiä. Hyvien kumppanuuksien ja ulkoisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden kautta pystymme jatkossakin varmistamaan palveluiden ajankohtaisuuden ja laadun sekä sen, etteivät kiinteät kulut kasva varmoja tuottoja nopeammin. Investoimme osaavaan henkilöstöömme, kansainväliseen yhteistyöhön ja alan ajankohtaisimman tutkimustiedon tuottamiseen, jotta varmistamme verkostomme edelläkävijyyden myös tulevaisuudessa.”

Lue lisää FIBSin vuosikertomuksesta (pdf)

Lisätietoa: Kimmo Lipponen, toimitusjohtaja, FIBS, kimmo.lipponen@fibsry.fi, 040 758 7247

FIBSin toiminta
close