15 yritysvastuun huippuosaajaa FIBSin yhteistyökumppaniksi vauhdittamaan kestävää liiketoimintaa Suomessa

7 lokakuuta 2020

FIBSin uudet partnerit vuosille 2021-2022 julkistettiin tänään yritysvastuun trendejä käsitelleen webinaarin yhteydessä. Partneriksi valittiin kaikkiaan 15 yritystä ja organisaatiota:

AFRY Finland Oy,  Apila Group Oy Ab,  Avidly Oyj,  CGI Suomi Oy,  Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy,  Enact Sustainable Strategies Group ESS AB,  FitComm Oy & Mitopro Oy,  4FRONT Oy,  Includia Leadership Oy,  KPMG Oy Ab,  Ramboll Finland Oy,  Reilu kauppa ry,  Stora Enso Oyj  ja Tekir Oy.

Tutustu kaikkiin partnereihimme ja yhteistyöhankkeisiimme alempana sivulla.

FIBSin vt. toimitusjohtajan Helena Kekin mukaan jokainen partneriksi valittu organisaatio on oman partneruusteemansa huipputekijä Suomessa.

—   Olemme todella iloisia ja ylpeitä päästessämme tekemään yhteistyötä näiden yritysvastuun asiantuntijoiden kanssa. Kaikki ohjelmaan hakeneet organisaatiot olivat erittäin varteenotettavia ehdokkaita, mikä kertoo paljon FIBSin jäsenistön tasosta vastuullisuuden saralla.

FIBS Partneri -ohjelman toiselle kaksivuotiskaudelle haki keväällä määräaikaan mennessä kaikkiaan 32 FIBSin jäsentä. Valituista organisaatioista kuusi on toiminut FIBSin partnerina myös vuosina 2019-2020, loput ovat uusia kumppaneita.

Partnereiden kanssa toteutettavat yhteistyöhankkeet vaihtelevat eri vastuullisuusteemoja käsittelevistä tilaisuuksista yritysvastuun itsearviointityökaluun ja teemakohtaisiin tutkimuksiin.

FIBS Partneri -ohjelma on suunnattu kaikille FIBSin jäsenille, jotka haluavat tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä FIBSin kanssa. Yhteistyön vastineeksi partnerit saavat mahdollisuuden profiloitua eri vastuullisuusteemojen huippuasiantuntijana ja kestävän liiketoiminnan vauhdittajana.

Helena Kekki korostaa, että FIBS Partneri -ohjelmasta hyötyvät kaikki FIBSin jäsenet ja jäsenten työntekijät.

—   Partneriyhteistyön ansiosta voimme suunnitella entistä kattavamman ohjelmistomme lähes kokonaisuudessaan kahden vuoden aikajänteellä. FIBSin jäsenet voivat näin paremmin hyödyntää palvelutarjontaamme sisäisen koulutuksen ja kehityshankkeidensa tukena.

FIBSin verkkokalenterista löytyy jo osa vuoden 2021 tilaisuuksistamme – käy varaamassa paikkasi! Katso myös ennakkotietoa jatkuvasti täydentyvästä ohjelmistostamme, ja vinkkaa palveluistamme myös kollegoillesi: kaikki FIBSin tilaisuudet ja muut palvelut ovat jäsenorganisaatioidemme kaikkien työntekijöiden käytettävissä.

Uusimmat tiedot itseäsi kiinnostavista tilaisuuksista ja muista palveluistamme löydät FIBSin jäsenkirjeistä ja kutsuista, jotka voit tilata täältä.

Lisätietoa:

Helena Kekki, vt. toimitusjohtaja, FIBS, p. 050 3451 966, helena.kekki@fibsry.fi


FIBS Partnerit 2021-2022

AFRY Finland Oy on merkittävä kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointiyhtiö. Olemme yli 17 000 sitoutunutta asiantuntijaa, jotka kehittävät kestäviä, uuden sukupolven ratkaisuja infra-, teollisuus- ja energiasektoreille ympäri maailman. Olemme mukana mm. 1.5°C Business Playbookissa, joka ohjaa yrityksiä ja organisaatioita ilmaston lämpenemisen hillitsemisessä. FIBSin Partnerina tuotamme mm. ilmastonmuutokseen ja ympäristövaikutuksiin liittyviä valmennuksia ja webinaareja. 

Apila Group Oy Ab vie yritykset kiertotalouteen vahvan kemian ja materiaalikiertojen osaamisen avulla. Ratkaisukeskeisten tuotekehitys- ja konsultointipalvelujemme keskiössä ovat viisaat raaka-ainevalinnat, tehokas materiaalien käyttö, vastuullisesti hallitut materiaalivirrat sekä kiertotalouden tuote- ja liiketoimintamahdollisuudet. FIBSin partnerina tuotamme valmennuksia kiertotalouslähtöisen tuotekehityksen ja -suunnittelun tueksi sekä kiertotalouden yhteistoimintamallien vauhdittamiseksi.

Avidly Oyj on vahvasti tulevaisuuteen suuntaava markkinoinnin palvelutoimisto, jonka missio on viedä asiakkaitaan eteenpäin. Autamme asiakkaitamme markkinoinnin, myynnin, mainonnan ja viestinnän haasteissa. Yhdistämme monipuolisen asiakasymmärryksen, strategian, konseptien, luovan työn ja teknologian sekä myynnin osaamisemme tulevaisuuteen suuntaavaksi kokonaisuudeksi. FIBSin partnerina Avidly tuottaa FIBSin jäsenille valmennuksen yritysvastuun visualisoinnista sekä tuoreinta tutkimustietoa pinnalla olevista yritysvastuun kysymyksistä. 

CGI on globaali, Suomessa yli 3 700 asiantuntijaa työllistävä ICT-palveluyritys, joka konsultoi asiakkaitaan liiketoiminnan sekä ICT-ratkaisujen kehittämisessä ja on luotettu ulkoistuskumppani. CGI:n tavoitteena on toimialan laatujohtajuus toimittamalla palvelut ja projektit sovitun aikataulun ja budjetin mukaisesti. FIBSin partnerina CGI auttaa FIBSin jäseniä ymmärtämään digitalisaation mahdollisuuksia vastuullisuudelle käytännönläheisten valmennusten kautta. 

Dittmar & Indrenius Oy on vuonna 1899 perustettu asianajotoimisto, joka tarjoaa näkemyksellisiä ja kokonaisvaltaisia neuvoja vaativille yritysasiakkaille. Vastuullisuus on kiinteä osa Dittmar & Indreniuksen toimeksiantotyötä ja kulttuuria. Dittmar & Indrenius tarjoaa FIBSin jäsenistölle oikeudellisen näkökulman yritysvastuuseen. Partneruutemme teemat ovat Compliance ja regulaatiokehitys vastuullisuuden ympärillä sekä Yrityksen johto ja yritysvastuu juridisesta näkökulmasta. Webinaarien ja insight-katsausten kokonaisuus nivoo yhteen sääntelyn, compliancen ja vastuullisuuden sekä auttaa FIBSin jäseniä reagoimaan muutoksiin ja profiloitumaan yritysvastuun edelläkävijöinä. Dittmar & Indrenius on toiminut FIBSin partnerina myös vuosina 2019-2020.

Enact Sustainable Strategies Group ESS AB is a values-led consultancy specializing in sustainable business development and corporate responsibility. Our mission is to help companies become more successful in reaching their overall business objectives by behaving in a more responsible way, thereby earning trust and reputation. As a FIBS partner Enact will hold a series of Practice-events focusing on integrated thinking and management. In the series, you will get an inspiring introduction to how your organization could develop with a more integrated thinking and management, and learn how to put integrated thinking models into action. Enact has been FIBS Partner also in 2019-2020.

FitComm Oy on vuonna 2010 perustettu kestävään kehitykseen, vastuullisuuteen ja viestintään erikoistunut konsulttiyritys. FitCommin auttaa yrityksiä ja organisaatioita toimimaan kestävästi ja vastuullisesti. Palveluihin kuuluvat strateginen konsultointi ja suunnittelu, koulutukset ja valmennukset, tutkimukset sekä vastuullisuusraportointi ja -viestintä. FitComm toimii FIBSin partnerina yhteistyössä Mitopro Oy:n kanssa ja tuottaa sisältöjä, joiden teemat ovat vastuullisuusraportointi ja -viestintä sekä vastuullisuuden integrointi liiketoimintaan. FitComm on toiminut FIBS Partnerina myös vuosina 2019-2020.

4FRONT Oy tarjoaa asiatuntijapalveluita yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin ja kehittämiseen. Toimimme johdon ja päätöksenteon tukena mm. selvitysten, arviointien ja seurannan toteuttajana sekä yhteistyön fasilitoijana. FIBSin partnerina 4FRONT rakentaa sähköisen itsearviointityökalun, joka auttaa yrityksiä kehittämään vastuullisuustoimintaansa, tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan sekä vertaamaan suoriutumistaan suhteessa muihin organisaatioihin.

Includia Leadership Oy on Suomen johtava monimuotoisuusjohtamiseen keskittynyt koulutus- ja konsultointiyritys. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Includia kehittää asiakkaille sopivia käytäntöjä sekä tukee ja inspiroi niin johtoa kuin työntekijöitä luomaan inklusiivista työarkea. FIBSin partnerina Includia Leadership järjestää tilaisuuksia ajankohtaisista monimuotoisuusjohtamisen teemoista. Includia Leadership on toiminut FIBSin partnerina myös vuosina 2019-2020.

KPMG on maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto, joka tarjoaa tilintarkastus-, varmennus-, vero-, laki- ja neuvontapalveluita. FIBSin Partnerina KPMG Oy Ab tuottaa johtoryhmä- ja hallitustason henkilöille kohdennettuja keskustelufoorumeita, joista osallistujat saavat näkemyksiä mm. vastuullisuuden sisällyttämiseksi liiketoimintastrategiaan ja sen viemiseksi osaksi liiketoiminnan prosesseja. KPMG on toiminut FIBSin partnerina myös vuosina 2019-2020.

Mitopro Oy on yritysvastuun riippumaton asiantuntija, joka tuntee vastuullisen liiketoiminnan hyödyt ja auttaa asiakkaitaan saavuttamaan ne. Ydinosaamistamme on yritysvastuun mittaaminen ja raportointi, tiedon tuottaminen ja analysointi. Tunnemme laajasti koko yritysvastuun kentän, ja toimimme myös globaalilla areenalla, jossa tukenamme on laaja kansainvälinen riippumattomien yritysvastuun asiantuntijoiden verkosto. Toimimme FIBSin partnerina yhteistyössä FitCommin kanssa ja tuotamme raportointiin, mittaamiseen ja raportointistandardeihin tilaisuuksia ja webinaareja.

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Toimialamme ovat kiinteistöt ja rakentaminen, infra ja liikenne, kaupunkisuunnittelu, vesi, ympäristö ja terveys, energia sekä johdon konsultointi. FIBS Partnerina Ramboll Finland Oy tuottaa erityisesti luontopääomaan liittyviä valmennuksia ja webinaareja. Lue lisää kestävän kehityksen palveluistamme täältä.

Reilu kauppa ry:n tarkoituksena on tehdä eettisten, luotettavasti valvottujen tuotteiden valitseminen kuluttajille helpoksi. Olemme osa kansainvälistä Reilun kaupan viljelijä- ja palveluorganisaatioiden verkostoa, joka tarjoaa yrityksille globaalien tuotantoketjujen ihmisoikeus- ja ympäristöhaasteita vähentävän sertifioinnin, ohjelmayhteistyötä ja tietoa. FIBSin partnerina tarjoamme kaikille FIBSin jäsenyrityksille webinaareja yritysten ihmisoikeusvastuusta ja FIBS Pro-jäsenille kaksi valmennusta yhdestä erityisen visaisesta ihmisoikeusteemasta eli elämiseen riittävistä palkoista ja ansioista. Reilu kauppa ry on toiminut FIBSin partnerina myös vuosina 2019-2020.

Stora Enso Oyj on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden globaali toimittaja. Kuitupohjaiset materiaalimme ovat uusiutuvia, kierrätettäviä ja fossiilittomia. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. FIBSin partnerina Stora Enso haluaa tukea yritysvastuuraportoinnin kehittymistä tuottamalla aiheeseen liittyviä koulutuksia ja tilaisuuksia, hyödyntäen myös jäsenyyttään WBCSD:ssä.

Tekir Oyj on täyden palvelun viestintätoimisto, joka on erikoistunut vaativaan maineenhallinnan konsultointiin. Tekirissä työskentelee yli 30 viestinnän ammattilaista monipuolisilla taustoilla. Tekir on paitsi maan luotetuin kriisiviestintätoimisto, myös asiakkaidensa kokonaisvaltainen kumppani strategisessa viestinnässä. Tekirin vahvuuksiin kuuluu yhteiskunnallisten ilmiöiden ja keskustelun vahva ymmärrys. FIBSin partnerina Tekir haluaa antaa FIBSin jäsenille kattavan kokonaiskuvan suurten ja keskisuurten suomalaisyritysten yhteiskuntavastuutoiminnan käytännöistä, haasteista ja tulevaisuuden näkymistä laajan yritysvastuututkimuksen muodossa.  

FIBSin toiminta
close