Nokialle vuoden 2018 raportointikilpailun voitto

6 marraskuuta 2018

Nokia palkittiin vuoden 2018 parhaana vastuullisuusraportoijana. Kokonaiskilpailun lisäksi Nokia voitti YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kilpailusarjan sekä Sijoittajan valinta -sarjan. Muiden kilpailusarjojen voitot menivät K-ryhmälle, Nesteelle, Stora Ensolle, sekä UPM-Kymmenelle. Kymmenen parhaan raportoijan joukkoon ylsivät myös Elisa, Fortum, Metso Corporation, Tieto ja Valmet. Vuoden 2018 vastuullisuusraportointikilpailu huipentui palkintojen jakoon Helsingin Pörssitalolla 6.11.

Kilpailutuomariston mukaan Nokian raportti ”People & Planet Report 2017” oli tasapainoinen ja pituudestaan huolimatta selkeä ja helppolukuinen. Raportoinnin rajaukset oli selkeästi esitetty, ja sen laskentaperiaatteet olivat laadukkaat ja yksityiskohtaiset. Yhtiö raportoi rohkeasti myös niistä vastuullisuusasioista, joita se ei ole vielä saavuttanut. Kokonaisuutena Nokia oli saavuttanut vastuullisuusraportoinnin tavoitteet erinomaisesti.

Nokia paras myös SDG-sarjassa, UPM-Kymmenelle kunniamaininta

Nokia voitti myös SDG-sarjan, jossa arvioidaan yritysten tapaa käsitellä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDG:t). Nokian raporttiin oli kuvattu tasapainoisesti ja kokonaisvaltaisesti yrityksen toiminnan kannalta olennaisimmat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Kunniamaininnan SDG-sarjassa sai UPM-Kymmene raportillaan ”Aiming higher with Biofore – Annual Report 2017”. Yhtiö oli asemoinut YK:n kestävän kehityksen tavoitteet onnistuneesti suoraan liiketoimintastrategian ja yritysvastuuohjelmiensa väliin. Lisäksi yhtiö raportoi ennakkoluulottomasti sekä positiivisista että negatiivisista asioista SDG-tavoitteisiin liittyen.

Neste ykköseksi Ilmastonmuutos-sarjassa

Nesteen raportti ”Annual Report 2017 – Leaving a healthier planet for our children by creating responsible choices every day” voitti Ilmastonmuutos-sarjan. Tuomaristo kiitti erityisesti tapaa, jolla Neste oli liittänyt ilmastonmuutoksen torjunnan osaksi liiketoiminnan ydintä ja yhdeksi kolmesta merkittävästä liiketoiminta-alueestaan.

Stora Enso median valinta, Kesko kansalaisjärjestön

Media nosti Stora Enson vastuullisuusraportin ”Sustainability Report − Part of Stora Enso’s Annual Report 2017” vuoden parhaaksi. Media kiinnitti huomiota erityisesti raportin käytettävyyteen. Vaikka raportin tietomäärä oli laaja, olivat asiat helposti löydettävissä ja omaksuttavissa. Työntekijöiden kokemusten kautta kerrotut esimerkit tekivät vastuullisuuteen liittyvistä velvoitteista konkreettisia ja inhimillisiä. Mediaa edusti Pirkko Tammilehto Taloustoimittajat ry:stä.

Kansalaisjärjestön voittaja oli K-ryhmä raportillaan ”Uudistuva K”. Raportti osoitti, että K-ryhmä toimii reilussa etunojassa vastuullisuusasioissa. Itämeren tilaan liittyvistä teemoista raportissa nousivat esiin rehevöitymisen vähentäminen ja muovin välttäminen. Monimuotoisuus oli K-ryhmän raportissa vahvasti esillä. Kansalaisjärjestöjä edusti Baltic Sea Action Group -työryhmä ja Johan Schmidt.

Nokia myös sijoittajan suosikki

Nokia täytti raportillaan ”People & Planet 2017” sijoittajan valintakriteerit parhaiten. Kiitosta sai raportin tasapainoisuus ja Nokian tapa raportoida vastuullisuusasioiden edistymisestä. Sijoittajan oli helppo ymmärtää, mitkä tavoitteet oli saavutettu ja missä oltiin vielä kehitysvaiheessa. Vertailtavuuden näkökulmasta raportista löytyi kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia mittareita sekä laskentatapatietoa. Sijoittajan voittajan valitsi Anna Varpula Valtion Eläkerahastosta (VER).

Kilpailussa uusi, itsearviointiin perustuva osallistumistapa

Vuoden 2018 kilpailussa arvioitiin kaikkiaan 43 organisaation raportit, jotka koskivat vuotta 2017. Kilpailuun osallistuttiin ensi kertaa täyttämällä itsearviointilomake, jonka perusteella tilintarkastusyhteisöjen, Deloitte, EY, KPMG ja PwC, edustajat arvioivat kaikki raportit. Loppukilpailuun ylsi 10 vastuullisuusraporttia, joiden joukosta tuomaristo valitsi voittajat. Myös sidosryhmät valitsivat omat suosikkinsa tästä joukosta omien valintakriteereidensä perusteella.

Vastuullisuusraportointikilpailulla pitkät perinteet

Vastuullisuusraportointikilpailu on suomalaisyritysten vastuullisuusraportointia koskeva arviointiprosessi, joka on järjestetty Suomessa vuodesta 1996 alkaen. Kilpailun tavoitteena on edistää suomalaisyritysten vastuullisuutta, palkita näkyvästi vastuullisuusraportointiin panostaneita sekä antaa muille kannustusta ja esimerkkejä onnistumiseen. Kilpailussa ei arvioida yrityksen suoriutumista esimerkiksi taloudellisten, sosiaalisten tai ympäristövastuun näkökulmasta.

Kilpailun järjestää eri yhteiskunnallisia toimijoita edustava järjestäjäryhmä, joka määrittelee vuosittain kilpailun tavoitteet ja arviointikriteerit. Tänä vuonna tuomaristossa olivat mukana Hanna Silvola (Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu), Siru Sihvonen (FIBS), Olli Etelälahti (Finsif ry), Erja Retzén (Nasdaq Helsinki), Jani Alenius (Suomen Tilintarkastajat ry), Hanna Liappis (Ympäristöjohtamisen yhdistys YJY ry) sekä Merja Saarnilehto (ympäristöministeriö). Kilpailutuomariston puheenjohtajana toimi Pertti Korhonen (hallitusammattilainen, mm. Business Finlandin ja DNA Oyj:n hallituksen puheenjohtaja). Kilpailun järjestäjäryhmässä olivat mukana lisäksi Mika Kuisma (Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu), Maarit Bystedt (Nasdaq Helsinki) sekä Emmy Simons ja Minttu Sallinen (Suomen Tilintarkastajat ry).

Kilpailun yhteenvetoraportti

Lisätietoja:

Jani Alenius, kilpailun järjestäjäryhmän puheenjohtaja, 050 598 2750, jani.alenius(at)fi.ey.com

Raportointi ja lainsäädäntö
close