FIBS ja KPMG perustivat talousjohtajille oman ESG-verkoston tarjoamaan tietoa ja vertaistukea ajankohtaisiin vastuullisuus- ja kestävyyskysymyksiin

3 marraskuuta 2023

Yritysvastuun ja kestävän kehityksen teemat ovat nousseet viime vuosina rytinällä talousjohtajien (CFO, Chief Financial Officer) pöydille.

Ilmastokriisi, luontokato ja eriarvoistuminen ovat muuttaneet yritysten arvonluonnin määritelmiä ja tavoitteita. Kestävyysraportointidirektiivin (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) myötä vastuullisuusraportoinnista tulee lakisääteistä vuodesta 2024 alkaen, ja yhä useampi yritys raportoi lähivuosina vaikutuksistaan ympäristöön ja yhteiskuntaan taloudellisen raportoinnin rinnalla.

Valtaosalla suurista suomalaisyrityksistä on jo liiketoimintastrategiassaan kestävään kehitykseen liittyviä määrällisiä tai laadullisia tavoitteita. Talousjohtajat ovat keskeisessä roolissa paitsi taloudellisesti kestävän liiketoiminnan kehittämisessä myös vastuullisuustavoitteiden ja -mittareiden asettamisessa ja raportoinnissa.

Nopeasti muuttuvat toimintaympäristö ja sidosryhmien odotukset ympäristövastuun, sosiaalisen ja hallinnollisen vastuun suorituskyvystä tekee kokonaisuuden hanskaamisesta omin voimin haastavaa. Tästä syystä FIBS perusti keväällä 2023 yhdessä strategisen kumppaninsa KPMG:n kanssa talousjohtajien oman CFO Network on ESG -verkoston, jonka pyöreän pöydän keskustelutilaisuuksissa keskitytään ajankohtaisiin yritystalouden ja kestävyyden yhtymäkohtiin. Tilaisuudet tarjoavat myös mahdollisuuden käydä luottamuksellisia keskusteluita päivän teemoista Chatham House Rule -hengessä sekä verkostoitua muiden yritysten talousjohtajien kanssa.

”Tilaisuudessa oli koottu yhteen henkilöt, joilla on sama rooli ja tausta sekä jokseenkin samanlaiset haasteet vastuullisuuden ja raportoinnin jalkauttamisessa. Tällaiselle foorumille on ollut tarvetta.” – CFO-verkoston osallistujapalaute

Suomen CFO-verkostoon on tuonut inspiraatiota WBCSD:n vastaava globaali CFO-verkosto. WBCSD on maailman johtava toimitusjohtajavetoinen yritysvastuuverkosto, jonka toiminta ulottuu yli 70 maahan kansallisen yhteistyöverkostonsa kautta. Verkoston suomalaisjäseniä ovat tällä hetkellä Kone, Neste ja Stora Enso. FIBS on ollut WBCSD:n kansallinen partneri Suomessa vuodesta 2012 alkaen ja KPMG on WBSCD:n pitkäaikainen yhteistyökumppani.

Kiinnostuitko?

CFO-verkoston tilaisuudet ovat avoimia FIBS Pro -palvelukokonaisuuden hankkineiden yritysten talousjohtajille. Tietoa verkoston tulevista tilaisuuksista saat tilaamalla tällä lomakkeella kutsumme.

Seuraava CFO-tilaisuus järjestetään 15.11.2023Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Jos yrityksenne ei vielä ole FIBSin jäsen, tutustu palveluihimme ja liity FIBSin jäseneksi.

Lisätietoa

FIBSin toimitusjohtaja Kimmo Lipponen (kimmo.lipponen@fibsry.fi) ja KPMG:n partner Tomas Otterström (tomas.otterstrom@kpmg.fi) kertovat mielellään lisää CFO Networkin toiminasta. Muusta FIBSin toiminnasta voit tiedustella lähettämällä meille kysymyksesi osoitteella: fibs@fibsry.fi

Lue myös:

FIBSin toiminta Taloudellinen ja hallinnollinen vastuu
close