FIBSin Luontoverkosto auttaa yrityksiä nostamaan luontotyön uudelle tasolle vertaisoppimisen avulla

13 kesäkuuta 2024

Toukokuun lopulla startannut FIBSin Luontoverkosto tarjoaa yrityksille täysin uudenlaisen mahdollisuuden syventää osaamistaan ja kehittää luontotyötään.

Verkoston käytännönläheisissä tapaamisissa osallistujat voivat sparrailla luottamuksellisesti, oppia toinen toisiltaan ja pohtia yhdessä, miten yritysten luontotyötä voidaan toteuttaa konkreettisesti omien toimintojen ja arvoketjujen osalta. Tilaisuuksissa jaetaan myös tietoa ajankohtaisista luontotyön teemoista ja uusimmista työkaluista. Verkoston ensimmäisen tapaamisen teemana oli luontotyö arvoketjuissa ja syksyllä käsittelemme luontotyön mittareita ja datanhallintaa sekä luontotavoitteiden asettamista.

Haku Luontoverkostoon käynnistyi kuluvana keväänä ja mukaan saimme 24 motivoitunutta yritystä ja organisaatiota eri toimialoilta. Hakuprosessissa kiinnitettiin huomiota hakijoiden toimialaan, luontovaikutusten kokoluokkaan, aiempaan kokemukseen ja motivaatioon.

Vertaistukeen perustuvalle verkostolle riittää kysyntää: Luontotyö on noussut viime vuosina rytinällä erityisesti ympäristöintensiivisillä aloilla toimivien yritysten agendalle ympäri maailman. Vuonna 2021 julkaistu ns. Dasguptan raportti nosti globaaliin keskusteluun luonnon taloudellisen arvon ja useiden toimijoiden selvitykset (esim. Invest ESG ; S&P Global ; World Economic Forum) kertovat kuinka valtaosa maailman yrityksistä on riippuvaisia luonnon tarjoamista raaka-aineista ja muista palveluista. Yritysten luontotyön konkreettiseksi ajuriksi nousi vuonna 2023 Science Based Targets (SBTN) -verkoston julkaisema ensimmäinen ohjeisto tieteeseen perustuvien luontotavoitteiden asettamiseksi. FIBS tarjosi yhdessä Sitran kanssa luontotyöhön sitoutuneille yrityksille mahdollisuuden pilotoida ohjeistoa ensimmäisten joukossa maailmassa vuonna 2022.

Luontoverkosto on jatkoa FIBSin jo yli 10 vuoden ajan järjestämille luontopääomaan ja biodiversiteettiin keskittyville valmennuksille. Valmennusten lisäksi ympäristöteemat ovat esillä myös FIBSin webinaareissa ja FIBS Forum -tapahtumissa. Tulevat luontoon ja ympäristöön liittyvät tilaisuutemme löydät verkkokalenteristamme.

Kysy lisää FIBSin Luontoverkostosta: fibs@fibsry.fi

 

Ympäristövastuu FIBSin toiminta
close