Finnairin Anne Larilahti jatkaa FIBSin hallituksen puheenjohtajana

4 kesäkuuta 2020

FIBSin tänään järjestetyssä vuosikokouksessa nimettiin verkoston hallitus ja luotiin katsaus kuluvan sekä edellisvuoden toimintaan ja tuloksiin.

FIBSin hallituksen puheenjohtajana jatkaa Finnairin vastuullisuusjohtaja Anne Larilahti. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Metsähallituksen viestintäjohtaja Terhi Koipijärvi ja hallituksen uudeksi jäseneksi Metson Director, Sustainable Business Development Kaisa Jungman. Hallituksen jäseninä jatkavat Anne Haaranen (Pelastakaa Lapset ry), Rauno Heinonen (Pure Position), Meri Löyttyniemi (Aalto-yliopisto), Tomas Otterström (KPMG), Laura Puustjärvi (Valmet) sekä Lea Rankinen (Paulig).

FIBSin hallituksen jäsenet valitaan riippumattoman nimitysvaliokunnan ehdotuksen pohjalta, hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

FIBSillä oli vuoden 2019 lopussa 352 jäsentä. Jäsenmäärällä mitattuna FIBS on sekä Suomen että Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto ja yksi alan suurimmista toimijoista Euroopassa.

FIBSin jäsenpalvelumalli uudistettiin edellisvuonna vastaamaan paremmin monimuotoisen jäsenistön tarpeita. Valtaosa palveluista on kaikille jäsenille avoimia, FIBS Pro -lisäpalvelu on suunnattu yrityksille, jotka haluavat syventää koko henkilöstön vastuullisuusosaamista. Lisätietoa palvelumallista löytyy FIBSin vuosikertomuksesta 2019.

Koronapandemiasta vuoden 16:s vastuullisuusteema

Koronapandemia muutti myös FIBSin kuluvan vuoden ohjelmakarttaa. Kevätkauden tilaisuudet siirrettiin joko verkkoon tai syksyn puolelle, ja pandemista tuli 16:s FIBSin tilaisuuksissa käsiteltävä teema. Tietoa ja käytännön esimerkkejä yritysten koronaan liittyvistä toimenpiteistä on jaettu kattavasti myös FIBSin jäsenkirjeissä sekä verkkosivujen Vastuullisia ratkaisuja koronaan -julkaisusarjassa.

FIBSin vuositeemat valitaan jäsenten tarpeiden mukaisesti, ja ne kertovat paljon siitä, mitkä vastuullisuuskysymykset kulloinkin ovat yrityksille kiinnostavia ja olennaisia.

Tänä vuonna teemoja ovat koronapandemian lisäksi mm. yritysvastuun ammattilaisuus (esim. Yritysvastuuammattilaiset Suomessa -tutkimus), data ja teknologia (esim. FIBSin ja Sitran työpajasarja ja kysely), juridinen näkökulma vastuullisuuteen (esim. Tapetilla-webinaarisarja), biodiversiteetti (esim. A Deep Dive into Natural Capital Assessment in Businesses -valmennus), monimuotoisuuden johtaminen (esim. Ulkomaalaiset osaajat Suomessa -tilaisuus) sekä kestävän liiketoiminnan mahdollistavat kumppanuudet (esim. Yritysvastuu nyt -tapahtuma).

Mikko Routti: Vastuullisuudelle ei ole enää vaihtoehtoja

Lait ylittävään vastuullisuuteen panostaminen on ollut tähän asti pitkälti yrityksistä itsestään kiinni. Koronapandemia on kuitenkin kaikille yrityksille pakottava sysäys paitsi pohtia täysin uudella tavalla oman toimintansa vaikutuksia maailmaan, myös uudistaa liiketoiminta- ja päätöksentekokäytäntöjään kautta linjan.

”Vastuullisuudelle ei yksinkertaisesti ole enää vaihtoehtoja. Koronapandemian lisäksi kiihtyvä ilmastonmuutos ja biodiversiteettikato kerrannaisvaikutuksineen pakottavat yritykset asettamaan päästötavoitteille ja luontoa suojeleville toimenpiteille entistä tiukemmat takarajat. Enää emme voi odottaa 20-30 vuotta,” sanoo FIBSin toimitusjohtaja Mikko Routti.

FIBSin jäsenmäärän kasvu kertoo omalta osaltaan yritysten vastuullisuuden kehittämistarpeista. Verkostoon on liittynyt uusia jäseniä tasaiseen tahtiin perustamisvuodesta 2000 alkaen.

FIBSin tarkoituksena on kehittää yritysten asiantuntijuutta kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan kysymyksissä sekä tarjota yrityksille mahdollisuus jakaa tietoa ja kokemuksia yritysvastuun käytännöistä ja haasteista. FIBS järjestää vuosittain keskimäärin 80 tilaisuutta ja tarjoaa jäsenilleen tämän lisäksi muun muassa tutkimus-, tieto- ja uutispalveluita.

Lisätietoa
Mikko Routti, toimitusjohtaja, FIBS, p. 040 527 4575, mikko.routti@fibsry.fi

 

FIBSin toiminta
close