Suuri osa suomalaisista pitää itseään vastuullisina kuluttajina

12 heinäkuuta 2022

FIBSin kuluttajatutkimus kartoitti, miten suomalaiset kuluttajat tekevät vastuullisia valintoja. Kyselyn perusteella vastuulliseen kuluttamiseen liittyviä päätöksiä ohjaa suurelta osin mielikuvat ja tunne faktojen sijaan. Vastuullisuus kiinnostaa suomalaisia kuluttajia ja se vaikuttaa ostopäätöksiin, mutta kuluttajien mielestä yrityksillä riittää kuitenkin vielä parannettavaa esimerkiksi tuotemerkinnöissä. Tuotteen vastuullisuudesta viestiminen selkeästi ja luotettavasti on yrityksille erinomainen kanava vaikuttaa yhteiskuntaan, saada luottamusta kuluttajilta ja kasvattaa yrityksen tulosta.

Lähes puolet vastanneista kuluttajista (46 %) pitää itseään ainakin osittain vastuullisena kuluttajana. Valtaosa (jopa 65 %) sanoo vastuullisuuden ohjaavan kulutuspäätöksiään. Vastuulliseen kuluttamiseen vaikuttaa huomattavasti koulutustaso. Yliopistokoulutuksen saaneet ovat selkeästi ammattikoulun käyneitä tiedostavampia. Lisäksi nuoret, 18–24-vuotiaat, ovat tiedostavampia kuluttajina – vaikka he eivät itse pidä itseään vastuullisina kuluttajina.

60 % kuluttajista pitää suomalaisomisteisia yrityksiä selkeästi vastuullisempana kuin kansainvälisesti omistettuja yrityksiä. Kyselyn perusteella vastuulliseen kuluttamiseen liittyviä päätöksiä ohjaa suurelta osin mielikuvat ja tunne faktojen sijaan. Suomalaisten yritysten tuotteet koetaan vastuullisemmaksi vaikka sitä ei välttämättä tue mikään fakta.

Kuluttajille vastuullisuus on tärkeää, mutta vastuullinen valinta ei silti ole helppo. Tuotteen puutteelliset vastuullisuustiedot vaikeuttavat valintaa ostohetkellä. Haasteena koetaan myös vastuullisten tuotteiden korkeampi hinta, joka vaikuttaa myös ostopäätökseen. Kolmanneksi merkittävin vastuullisen kuluttamisen haaste on epäilys tuotteen vastuullisuuslupausten uskottavuudesta. Kuluttajat kiinnittävät eniten huomiota elintarvikkeiden, vaatteiden ja pesu- sekä puhdistusaineiden vastuullisuuteen.

Eettinen valmistustapa on kuluttajille tärkein vastuullisuuskriteeri (32 % vastaajista). Ympäristöystävällisyys on tärkein vastuullisuuskriteeri lähes yhtä monelle (31 %).

Yritysten on panostettava vastuullisuudestaan viestimiseen. 27 % vastanneista odottaa, että yritykset tuovat selkeästi esille tietoa tuotteen vastuullisuudesta.

”Suomalaiset ovat halukkaita kuluttamaan vastuullisesti, joten yritysten tulisi tarjota tähän mahdollisuuksia ja tukea. Yritysten kannattaakin kertoa tutkittua ja luotettavaa tietoa tuotteidensa ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista sekä vastuullisuudesta kuluttajia puhuttelevalla tavalla ja varmistaa, että tieto on ostohetkellä helposti saatavilla”, kertoo FIBSin johtaja Helena Kekki.

”Jo lähes 40 % kuluttajista kertoo jättäneensä tuotteita ostamatta vastuullisuussyiden takia. Siksi yksi mahdollisuus tukea kestävää kuluttamista on esimerkiksi palvelut, jotka perustuvat tuotteiden vuokraamiseen tai kierrättämiseen uuden ostamisen sijaan. Kestävän kuluttamisen tukeminen voi olla yrityksille erinomainen tapa vaikuttaa positiivisesti ympäröivään yhteiskuntaan ja samalla kasvattaa oman yrityksen tulosta”, jatkaa Kekki.

Kuluttajat tekevät ostopäätöksen usein tunnepohjalta. Jotta ostopäätös pohjautuisi myös tietoon, olisi yritysten tarjottava sitä riittävästi

Ota käyttöösi: Tiedolla vai tunteella – miten suomalaiset kuluttajat tekevät vastuullisia tuotevalintoja? FIBSin kuluttajatutkimus 2022 (pdf)

Lisätietoa: Helena Kekki, johtaja, FIBS, 050 3451 966, helena.kekki@fibsry.fi

Muut teemat
close