Vain harva yritys huomioi luontokadon vastuullisuustyössään

26 maaliskuuta 2021

Yritysvastuuverkosto FIBS ja Tekir toteuttivat alkuvuodesta kyselyn suomalaisten yritysten työstä luonnon monimuotoisuuden huomioimiseksi. Vastausten perusteella luontokato on vielä huomattavasti ilmastonmuutosta vieraampi aihe yritysvastuussa.

Ilmastonmuutosta piti erittäin tai melko tärkeänä yritysvastuun teemana omassa toiminnassaan peräti 89 % vastaajista, monimuotoisuutta vain 54 %. Luontopääomatavoite on selvästi harvemmalla yrityksellä kuin ilmastotavoite, ja vain alle puolella vastanneista luonnon monimuotoisuus on osana vastuullisuusstrategiaa. Sen sijaan luonnon monimuotoisuus on usein huomioitu ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Tietoisuus monimuotoisuuden vähenemisen vaikutuksista yritystoimintaan ja kilpailukykyyn on selvästi alemmalla tasolla kuin ilmastonmuutoksen osalta. Luonnon monimuotoisuuden väheneminen nähdään tulevana haasteena, joten sitä ei koeta yhtä ajankohtaisena kuin ilmastonmuutosta.

Yli puolet vastaajista uskoo, että luonnon monimuotoisuuden väheneminen ei tule vaikuttamaan yrityksen toimintaan seuraavan 10 vuoden aikana tai ei tule vaikuttamaan lainkaan. Ilmastonmuutoksen huomioimisesta koetaan myös olevan useammin hyötyä kustannusten vähenemisen tai kilpailukyvyn paranemisen myötä.

Tutkimus toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella. Kyselyyn vastasi 1.–28.2.2021 välisenä aikana 28 toimitusjohtajaa, yritysvastuujohtajaa tai -päällikköä Suomen tuhannesta suurimmasta yrityksestä.

Kyselyn avaintulokset  
Kyselyraportti (vain FIBSin jäsenille – luo käyttäjätunnus täällä)

Lisätiedot:

Angelina Kuokkanen, yritysvastuuasiantuntija, FIBS, 040 095 3871, angelina.kuokkanen@fibsry.fi

Ympäristövastuu
close