Yritysvastuupulssi: Moni suuryritys aikoo kasvattaa yritysvastuutyöhön käytettäviä resursseja

19 marraskuuta 2020

Yli puolet FIBSin Yritysvastuupulssi -kyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi, että Covid-19 on muuttanut niiden toimintatapoja paljon tai jonkin verran. Lähes kolmasosa vastanneista yrityksistä aikoo kasvattaa yritysvastuutyöhön käytettäviä resursseja ensi vuonna.

Yritysvastuuverkosto FIBS on julkaissut ensimmäisen Yritysvastuupulssi-kyselyn Suomessa toimiville suuryrityksille. Neljä kertaa vuodessa tehtävän kyselyn ensimmäisenä teemana oli Covid-19 pandemia ja kuinka se on muuttanut yritysten tapaa toteuttaa yritysvastuuta.

Vastaajista neljäsosa oli sitä mieltä, että Covid-19 virus on muuttanut paljon yrityksen tapaa toteuttaa yritysvastuuta. Joka kolmas kertoi sen muuttaneen toimintatapoja jonkin verran.

Konkreettisesti toimintatapojen muutos näkyy panostuksessa työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen: esimerkiksi riski- ja valmiussuunnitelmia on tarkasteltu uudelleen ja turvallisuusohjeita on päivitetty, ja hygieniaan ja tuoteturvallisuuteen kiinnitetään enemmän huomiota. Vastuullisuustyön merkitys on kasvanut, ja liiketoimintaan liittyvät kehitystoimenpiteet ja turvallisuusnäkökulmat korostuvat. Toisaalta käytännön työt esimerkiksi kehityshankkeisiin liittyen ovat pandemian aikana hankaloituneet.

Yli puolet vastaajista (57 %), katsoo, että yritysvastuutyöhön käytettävät resurssit pysyvät samana vuonna 2021. Lähes kolmasosa (29 %) arvioi resurssiensa kasvavan.

”Koronapandemia on sysännyt maailmassa onneksi liikkeelle myös joitain positiivisia muutoksia, ja ne heijastuvat myös yritysten vastuullisuustoimintaan. Ensimmäisen pulssikyselymme mukaan yleinen kiinnostus vastuullisuusasioita kohtaan on kasvussa, joten pitkäntähtäimen panostus vastuullisuuteen ja muun muassa ilmastonmuutosta vastaan lisääntyy Covid-19 taudista huolimatta”, sanoo FIBSin toimitusjohtaja Kimmo Lipponen.

Samoilla linjoilla ovat myös kyselyn vastaajaraadissa mukana olevien Nesteen ja Huhtamäen edustajat.

“Jos pandemialla voidaan sanoa olevan mitään positiivisia vaikutuksia, se on se, että vastuullisuus on noussut entistä enemmän esille. Nesteellä konkreettisesti on näkynyt, että halutaan pitää erityisen paljon huolta niin omien työntekijöiden kuin asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta”, kertoo Nesteen vastuullisuusjohtaja Salla Ahonen.

”Vastuullisuudella on keskeinen rooli Huhtamäen strategiassa. Asetimme jo ennen pandemiaa kunnianhimoiset kestävän kehityksen tavoitteet ja työ näiden tavoitteiden saavuttamiseksi jatkuu suunnitellusti. Valmistamme pääosin elintarvikepakkauksia, ja tuotantomme hygieniataso on korkea. Pandemian myötä tiettyjä käytännön tukitoimia kuten siivousta on tiukennettu entisestään. Kuluttajat ja monet muut sidosryhmät ovat pandemian myötä huomanneet pakkauksen suuren roolin ruokaturvallisuudessa. Aiemmin pakkausta pidettiin usein itsestäänselvyytenä”, kuvailee Tanja Virtanen-Leppä, Head of Sustainability Center of Excellence, Huhtamäki Oyj.

Yritysvastuupulssi-kysely tehtiin 17.11.2020 ja siihen vastasi 35 FIBSin suurten yritysjäsenten yritysvastuusta vastaavaa johtajaa ja asiantuntijaa. Tulosten kommentointiin ja keskusteluun voi osallistua Twitterissä (@FIBSry), tunnisteella #yritysvastuupulssi.

FIBSin Yritysvastuupulssi -kyselyiden tarkoituksena on tarjota medialle ja muille sidosryhmille FIBSin suurten jäsenyritysten näkemys ajankohtaisiin yritysvastuukysymyksiin. Kyselyitä tehdään uutisissa ja julkisessa keskustelussa esille nousevista yritysten vastuullisuuteen liittyvistä teemoista. Lisäksi mukana on muita yleisesti kiinnostavia vastuullisuuskysymyksiä, esimerkiksi uusimpien tutkimusten tai innovaatioiden valossa.

Kyselyn vastaajaraadissa on mukana kaikkiaan 45 suuren yrityksen vastuullisuusjohtajaa ja -asiantuntijaa Suomesta (ks. yritykset alla). Vastaajaraadista noin puolet edustaa pörssiyrityksiä. Vastauksia ei yksilöidä yrityskohtaisesti. Seuraava Yritysvastuupulssi julkaistaan alkuvuodesta 2021.

Yritysvastuupulssin suunnittelussa ja viestinnässä FIBSin yhteistyökumppanina on Avidly.

FIBSin Yritysvastuupulssin yhteenveto (pdf)

Lisätietoja:

Kimmo Lipponen, toimitusjohtaja, FIBS
040 758 7247, kimmo.lipponen@fibsry.fi

Salla Ahonen, vastuullisuusjohtaja, Neste Oyj
050 458 4559, salla.ahonen@neste.com

Tanja Virtanen-Leppä, Head of Sustainability Center of Excellence, Huhtamäki Oyj
050 384 0706, tanja.virtanen-leppa@huhtamaki.com

FIBSin Yritysvastuupulssin vastaajaraadissa mukana olevat yritykset:

 • Ahlstrom-Munksjö Oyj
 • Algol Oy
 • Alko Oy
 • Atria Oyj
 • Berner Oy
 • Caruna Networks Oy
 • Citycon Oyj
 • Fazer Group Oy Ab
 • Finnair Oyj
 • Gasum Oy
 • Huhtamäki Oyj
 • Ilmarinen
 • Kesko Oyj
 • Kotipizza Group
 • Kuntarahoitus Oyj
 • Lassila & Tikanoja Oyj
 • Lidl Suomi
 • Mehiläinen
 • Metso Outotec Oyj
 • Metsä Group
 • Meira
 • Neste Oyj
 • Nokian Renkaat Oyj
 • Nordea Pankki Oyj
 • OP Ryhmä
 • Orion Oyj
 • Paulig Group Oy
 • Posti Group Oyj
 • PwC Suomi
 • Raisio Oyj
 • Reima Oy
 • Saint-Gobain Finland Oy
 • Sanoma Oyj
 • Sitowise Oy
 • SOK
 • Stora Enso Oyj
 • Suominen Oyj
 • Tamro Oyj
 • Telia Company
 • Tokmanni Group Oyj
 • Transmeri Oy Ab
 • Työeläkeyhtiö Elo
 • Valio Oy
 • Veikkaus Oy
 • YIT  Oyj

FIBS on Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto, johtava kestävän liiketoiminnan vauhdittaja ja asiantuntijuuden kehittäjä. FIBSin tavoitteena on saada yhä useammat suomalaisyritykset innovoimaan tuottavia ratkaisuja paikallisiin ja maailmanlaajuisiin ongelmiin yhteistyössä muiden yritysten ja organisaatioiden kanssa, ja nousemaan näin kestävän liiketoiminnan huipulle globaalisti. FIBSin jäseneksi voivat liittyä kaikki vastuullista ja kestävää liiketoimintaa edistävät yritykset ja organisaatiot. 

Muut teemat
close