Yritysvastuupulssi: Suomalaiset suuryritykset kannattavat kansainvälistä sääntelyä ihmisoikeuksien huomioimiseksi

21 tammikuuta 2021

Yli 90 % FIBSin Yritysvastuupulssi -kyselyyn vastanneista yrityksistä kokee, että yritysten työtä ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi tulisi säädellä kansainvälisesti. Kansainvälinen sääntely, jossa olisi kaikille samat vaatimukset, voisi helpottaa yritysten työtä. Vastanneista yrityksistä yli puolella on vastuullisuussertifikaatteja tuotteilleen ja palveluilleen.

Yritysvastuuverkosto FIBS on julkaissut vuoden 2021 ensimmäisen Yritysvastuupulssi-kyselyn Suomessa toimiville suuryrityksille. Helsingin Sanomien suklaatuotannon ihmisoikeuskysymyksiä käsitelleen jutun myötä tehdyn kyselyn aiheena oli ihmisoikeuksien sääntely, vastuullisuussertifikaatit ja vastuullisuusraportoinnin varmennus.

94 % vastaajista oli sitä mieltä, että yritysten työtä ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi tulisi säädellä kansainvälisesti. Kukaan vastaajista ei toivonut kansallista säätelyä ja 6 % haluaisi ihmisoikeustyön olevan yrityksen itsensä päätettävissä.  Kyselyn avoimissa kommenteissa ihmisoikeuksien kunnioittamisen varmistamista pidettiin yksittäisille yrityksille haastavana ja hintavana. Kansainvälinen sääntely ja sen myötä tulevat yhdenvertaiset vaatimukset helpottaisivat yksittäisten yritysten vastuullisuusprosessien hallintaa.

Yrityksistä 54 % vastasi, että niiden tuotteilla tai palveluilla on vastuullisuussertifikaatteja (esimerkiksi Reilu Kauppa, UTZ, MSC, FSC, PEFC, RSPO). Osa yrityksistä, joilla ei ollut vastuullisuussertifikaatteja, kuitenkin käyttivät sertifioituja tuotteita. Sertifikaatit mielletään varteenotettavana tapana varmistaa, että tuotteiden raaka-aineet ovat vastuullisesti tuotettuja.

Kaksi kolmasosaa yrityksistä käyttää vastuullisuusraportoinnissa ulkopuolista varmentajaa, joiden katsotaan lisäävän raportin luotettavuutta.

”Kyselymme tulokset vahvistavat tarpeen kansainväliselle säätelylle ja herättävät kysymyksen siitä, onko kansallisille yritysvastuulaeille lopulta tarvetta. Tällä hetkellä haasteena on, että vastuullisuuteen investoivat yritykset eivät pysty kilpailemaan tasaveroisesti halpatuotannon kanssa. Kansainvälinen sääntely voisi auttaa paremmin varmistamaan sekä yksittäisten yritysten toimintaedellytykset että vauhdittaa kestävää liiketoimintaa globaalisti,” sanoo FIBSin toimitusjohtaja Kimmo Lipponen.

Samoilla linjoilla ovat Kotipizza Groupin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Antti Isokangas ja Lassila & Tikanojan yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Mikkonen.

”Vastuullisesti toimivat yritykset tekevät jo nyt parhaansa varmistaakseen, että niiden toimitusketjussa kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Asioiden muuttaminen koko maailman tasolla vaatii kuitenkin muutakin kuin yritysten hyvää tahtoa. Vain kansainvälisellä sääntelyllä voidaan myös varmistaa se, ettei yksikään yritys hanki itselleen kustannusetua menemällä sieltä, missä aita on matalin”, sanoo Kotipizza Groupin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Antti Isokangas.

”Ihmisoikeuskeskustelu kytkeytyy yleensä kolmansiin maihin ja lapsityövoiman käyttöön. Palveluyrityksen näkökulmasta ihmisoikeushaasteet heijastuvat pelkona ja ennakkoluuloina erilaisuuksia kohtaan. Julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimintaa ohjaa voimakkaasti sijoittajien ESG-reittaukset, joissa sosiaalinen vastuu ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen merkitys korostuu. Sijoitusmarkkinat toimivat kansainvälisesti, joten on luontevaa tästäkin näkökulmasta, että ihmisoikeussääntelyä harmonisoidaan kansainvälisellä tasolla”, kuvailee Lassila & Tikanojan yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Mikkonen.

FIBSin Yritysvastuupulssi-kysely tehtiin 19.1.2021 ja siihen vastasi 35 suurten yritysten vastuullisuusjohtajaa ja -asiantuntijaa. Tulosten kommentointiin ja keskusteluun voi osallistua Twitterissä (@FIBSry) tunnisteella #yritysvastuupulssi.

FIBSin Yritysvastuupulssi -kyselyiden tarkoituksena on tarjota medialle ja muille sidosryhmille FIBSin suurten jäsenyritysten näkemys ajankohtaisiin yritysvastuukysymyksiin. Kyselyitä tehdään uutisissa ja julkisessa keskustelussa esille nousevista yritysten vastuullisuuteen liittyvistä teemoista. Lisäksi mukana on muita yleisesti kiinnostavia vastuullisuuskysymyksiä, esimerkiksi uusimpien tutkimusten tai innovaatioiden valossa.

Kyselyn vastaajaraadissa on mukana kaikkiaan 45 suuren yrityksen vastuullisuusjohtajaa ja -asiantuntijaa Suomesta (yritykset löytyvät tiedotteen lopusta)Samoilla linjoilla ovat Kotipizza Groupin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Antti Isokangas ja Lassila & Tikanojan yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Mikkonen.. Vastaajaraadista noin puolet edustaa pörssiyrityksiä. Vastauksia ei yksilöidä yrityskohtaisesti. Seuraava Yritysvastuupulssi julkaistaan keväällä 2021.

Yritysvastuupulssin suunnittelussa ja viestinnässä FIBSin yhteistyökumppanina on Avidly.

FIBS Yritysvastuupulssi 1/2021 kyselyn yhteenveto (pdf)

Lisätietoja:

Kimmo Lipponen, toimitusjohtaja, FIBS
040 758 7247, kimmo.lipponen@fibsry.fi

Antti Isokangas, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Kotipizza Group Oyj
040 511 3799, antti.isokangas@kotipizzagroup.com

Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja, Lassila & Tikanoja Oyj
0500 453 454, jorma.mikkonen@lassila-tikanoja.fi

FIBSin Yritysvastuupulssin vastaajaraadissa mukana olevat yritykset:

 • Ahlstrom-Munksjö Oyj
 • Algol Oy
 • Alko Oy
 • Atria Oyj
 • Berner Oy
 • Caruna Networks Oy
 • Citycon Oyj
 • Fazer Group Oy Ab
 • Finnair Oyj
 • Gasum Oy
 • Huhtamäki Oyj
 • Ilmarinen
 • Kesko Oyj
 • Kotipizza Group
 • Kuntarahoitus Oyj
 • Lassila & Tikanoja Oyj
 • Lidl Suomi
 • Mehiläinen
 • Metso Outotec Oyj
 • Metsä Group
 • Meira
 • Neste Oyj
 • Nokian Renkaat Oyj
 • Nordea Pankki Oyj
 • OP Ryhmä
 • Orion Oyj
 • Paulig Group Oy
 • Posti Group Oyj
 • PwC Suomi
 • Raisio Oyj
 • Reima Oy
 • Saint-Gobain Finland Oy
 • Sanoma Oyj
 • Sitowise Oy
 • SOK
 • Stora Enso Oyj
 • Suominen Oyj
 • Tamro Oyj
 • Telia Company
 • Tokmanni Group Oyj
 • Transmeri Oy Ab
 • Työeläkeyhtiö Elo
 • Valio Oy
 • Veikkaus Oy
 • YIT  Oyj

FIBS on Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto, johtava kestävän liiketoiminnan vauhdittaja ja asiantuntijuuden kehittäjä. FIBSin tavoitteena on saada yhä useammat suomalaisyritykset innovoimaan tuottavia ratkaisuja paikallisiin ja maailmanlaajuisiin ongelmiin yhteistyössä muiden yritysten ja organisaatioiden kanssa, ja nousemaan näin kestävän liiketoiminnan huipulle globaalisti. FIBSin jäseneksi voivat liittyä kaikki vastuullista ja kestävää liiketoimintaa edistävät yritykset ja organisaatiot. fibsry.fi

Sosiaalinen vastuu
close