Yritysvastuupulssi: Ukrainan sota muutti yritysten suhtautumista maailman konflikteihin

10 toukokuuta 2022

FIBSin Yritysvastuupulssi kartoitti suomalaisten suuryritysten näkemyksiä yritysvastuusta ja aseellisista konflikteista. Lähes kolme neljästä yrityksestä on joutunut viiden vuoden sisällä reagoimaan toimintaympäristönsä konflikteihin. Silti joka viides vastannut yritys kertoo, ettei heillä ole määriteltyä toimintatapaa yritystoimintaan konfliktiherkillä alueilla, mutta Ukrainan sota on nyt nostanut ohjeistukset agendalle. Näkemykset yritysten vaikutusmahdollisuuksista vakauttaa tilannetta konfliktialueilla vaihtelevat suuresti.

73 prosenttia vastanneista yrityksistä on joutunut reagoimaan toimintaympäristössä tapahtuvaan ulkoiseen konfliktiin viimeisen viiden vuoden aikana. Näistä vastaajista lähes puolet (47 %) on joutunut reagoimaan konfliktiin useammin kuin kerran.

61 prosentilla vastaajayrityksistä on olemassa vähintään joitain ohjeistuksia, toimintatapoja tai käytäntöjä liittyen yritystoimintaan konfliktiherkillä alueilla tai liiketoiminnan linkityksistä konflikteihin. Viidennes (19 %) vastaajista on alkanut valmistella näitä vasta Ukrainan sodan myötä.

58 prosenttia vastaajista kertoo, että vastuullisuusnäkökulmat on huomioitu laajasti niissä päätöksissä, jotka koskivat reagointia Ukrainan sotaan. Lähes kolmasosa (27 %) totesi, että vastuullisuusnäkökulmat on pyritty huomioimaan, mutta suurelta osin päätökset on tehty muihin näkökulmiin pohjautuen. Vastuullisuusnäkökulmia on huomioitu muun muassa lopettamalla liiketoiminta Venäjän kanssa ja vähentämällä Venäjä-riippuvuuksia toimitusketjuissa. Lisäksi on tehty vastuullisuusnäkökulmiin pohjautuvia linjauksia energian, raaka-aineiden sekä tuotteiden ja palveluiden suhteen.

Puolet vastaajista uskoo, että Ukrainan sota muuttaa oman yrityksen suhtautumista maailman konflikteihin ja siihen, miten niihin reagoidaan. Suhtautuminen näkyy esimerkiksi siinä, että mahdollisia riskialueita seurataan ennakoivasti ja ne otetaan huomioon päätöksenteossa yhä tiiviimmin.

35 prosenttia vastanneista uskoi yrityksen mahdollisuuksiin vaikuttaa positiivisesti rauhaan sekä kohdemaiden vakauteen. Peräti 38 prosenttia vastaajista ei osannut arvioida vaikutusmahdollisuuksia lainkaan.

”Noin kaksi kolmasosaa maailman maista luokitellaan konfliktien näkökulmasta varoittavaksi tai hälyttäväksi kansainvälisessä State Fragility Indexissä. On siis hyvin todennäköistä, että myös suomalaisten yritysten liiketoiminta, tai vähintään niiden arvo- ja toimitusketjut ulottuvat konfliktiherkille tai hauraille alueille, sanoo FIBSin johtaja Helena Kekki. ”Siksi olisi tärkeää, että yritykset varmistaisivat, etteivät omalla toiminnallaan ainakaan pahenna tilannetta konfliktiherkillä alueilla sekä lisäksi pohtisivat, miten oman toimintansa kautta voisivat edistää kohdemaidensa vakautta.”

”Sähkönjakeluyhtiönä toimimme huoltovarmuuskriittisellä alalla ja olemme varautuneet hyvin erilaisiin toimintaympäristön riskeihin, myös hybridivaikuttamiseen, kyberriskeihin ja fyysisiin konflikteihin. Teemme yhteistyötä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa ja meillä on lakisääteinenkin velvoite ylläpitää kattavaa valmius- ja varautumissuunnitelmaa. Ukrainan sodan myötä tarkistimme varautumismenettelyitämme. Lisäksi henkilöstöllämme on mahdollisuus käyttää työpäivä vapaaehtoistyöhön Ukrainan tukemiseksi”, kertoo Carunan vastuullisuuspäällikkö Piia Häkkinen.

”Yritysten pitää toimia arvojensa mukaisesti myös yhteiskunnan konflikteissa. Kun sota Ukrainassa alkoi, piti meidänkin arvioida, millä keinoin pystymme olemaan hyvien puolella missiomme mukaisesti. Kotipizzassa se tarkoitti erityisesti Venäjän hyökkäyksen tuomitsemista, turvapaikanhakijoiden tukemista lahjoituksilla sekä toimitusketjun kannustamista toimimaan omalta osaltaan vastuullisesti”, kuvailee Heidi Stirkkinen, toimitusjohtaja, Kotipizza Group.

Yritysvastuupulssi-kysely tehtiin 5.5.2022 ja siihen vastasi 26 FIBSin suurten jäsenyritysten vastuullisuusjohtajaa ja -asiantuntijaa. Tulosten kommentointiin ja keskusteluun voi osallistua Twitterissä (@FIBSry), tunnisteella #yritysvastuupulssi.

FIBS Yritysvastuupulssi 2/2022 kyselyn yhteenvetotiedot (pdf)

Lisätietoja:

Helena Kekki, johtaja, FIBS, 050 3451 966, helena.kekki@fibsry.fi

Piia Häkkinen, vastuullisuuspäällikkö, Caruna, 040 709 5213, piia.hakkinen@caruna.fi

Heidi Stirkkinen, toimitusjohtaja, Kotipizza Group Oy, 020 7716 202, heidi.stirkkinen@kotipizzagroup.com

FIBSin Yritysvastuupulssi -kyselyt tarjoavat medialle ja muille sidosryhmille suurten yritysten näkemyksen ajankohtaisiin yritysvastuukysymyksiin. Kyselyitä tehdään uutisissa ja julkisessa keskustelussa esille nousevista yritysten vastuullisuuteen liittyvistä teemoista. Lisäksi mukana on muita yleisesti kiinnostavia vastuullisuuskysymyksiä, esimerkiksi uusimpien tutkimusten tai innovaatioiden valossa. Yritysvastuupulssin suunnittelussa ja viestinnässä FIBSin yhteistyökumppanina on Avidly.

Kyselyn vastaajaraadissa on mukana yli 40 FIBSin suurten jäsenyritysten vastuullisuusjohtajaa ja -asiantuntijaa seuraavista yrityksistä:

Ahlstrom-Munksjö Oyj, Algol Oy, Alko Oy, Berner Oy, Caruna Networks Oy, Citycon Oyj, Fazer Group Oy AbAhlstrom-Munksjö Oyj, Algol Oy, Alko, Atria Suomi Oy, Berner, Caruna Networks Oy, Citycon Oyj, Fazer Group, Gasum Oy, Huhtamäki Oyj, Ilmarinen, Kesko Oyj, Kotipizza Group Oy, Kuntarahoitus Oyj, Lassila & Tikanoja Oyj, Lidl Suomi Ky, Mehiläinen, Meira Oy, MetsoOutotec, Metsä Goup Oyj, Neste Oyj, Nokian Tyres, Nordea Pankki Oyj, OP Ryhmä, Orion, Paulig Group, Posti Group Oyj, PwC, Raisio Oyj, Reima, Saint-Gobain Finland Oy, Sanoma, Sitowise, SOK, SOL Palvelut, Stora Enso, Suominen Oyj, Tamro Oyj, Telia, Tokmanni, Transmeri Group Oy Ab, Työeläkeyhtiö Elo, Valio, Veikkaus Oy

Katso täältä kaikki julkaistut FIBSin Yritysvastuupulssikyselyt

Muut teemat
close