Monimuotoisuussitoumus ja muut FIBSin DEI-palvelut – Tutustu ja ota käyttöösi!

19 maaliskuuta 2024

FIBS on tukenut yritysten monimuotoisuus- ja inkluusiotoimintaa eli DEI-työtä (diversity, equity, inclusion) jo yli 10 vuoden ajan. Valmennusten ja muiden tilaisuuksien lisäksi olemme kehittäneet käytännön työkaluja sekä tehneet tutkimuksia yritysten DEI-työn tilasta. Tutustu alla palveluihimme ja ota resurssit käyttöösi!

Monimuotoisuussitoumus DEI-työn tukena

Monimuotoisuussitoumus on FIBSin kehittämä työkalu, jonka avulla Suomessa toimivat yritykset ja muut työyhteisöt voivat kehittää monimuotoisuuden ja inkluusion johtamista ja palvelukäytäntöjään. Sitoumus on myös kätevä tapa viestiä niin henkilöstölle kuin ulkoisille sidosryhmille yrityksen tahtotilasta DEI-työn osalta.

Allekirjoittamalla Monimuotoisuussitoumuksen yritys sitoutuu vapaaehtoisesti edistämään työyhteisön monimuotoisuutta, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Sitoumuksen allekirjoittaa aina yrityksen toimitusjohtaja. Kaikki Monimuotoisuussitoumuksen allekirjoittanet yritykset ja organisaatiot löydät täältä.

Monimuotoisuussitoumuksen allekirjoittajat ovat myös osa EU-tason Diversity Charter -verkostoa. jota FIBS on edustanut verkostoa Suomessa vuodesta 2012 alkaen. Verkostossa on mukana jo lähes 30 maan kansalliset monimuotoisuussitoumukset. Sitoumuksen allekirjoittaneita yrityksiä ja organisaatioita on kaikkiaan yli 12 000 ja sitoumusten piirissä on noin 16 miljoonaa työntekijää ympäri Euroopan.

Monimuotoisuussitoumus sisältyy FIBSin jäsenetuihin. Ota sitoumus käyttöönne suomeksi tai englanniksi (edellyttää käyttäjätunnusta, luo se täällä).

Monimuotoisuusjohtamisen itsearviointityökalu

FIBSin kehittämän itsearviointityökalun avulla pääset alkuun ja eteenpäin DEI-työssä. Työkalu on suunnattu kaikille yrityksille ja organisaatioille koosta ja toimialasta riippumatta, ja se sopii niin monimuotoisuustyön aloittelijoille, kehittäjille kuin edelläkävijöillekin. Itsearviointityökalu on kaikille avoin ja maksuton. Lue lisää ja ota työkalu käyttöösi suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Muut FIBSin monimuotoisuuden johtamiseen liittyvät palvelut

 • FIBSin tilaisuudet sisäisen koulutuksen tukena: FIBSin jäsenenä voit  kuulla ja jakaa kokemuksia DEI-käytännöistä ja ratkaisuista muiden yritysten ja organisaatioiden kanssa ja syventää osaamistasi. FIBSin palvelukokonaisuuksiin (FIBS Perus ja FIBS Pro) sisältyvät tilaisuudet ovat avoimia koko henkilöstöllenne ylimmästä johdosta alkaen. Tulevat DEI-tilaisuutemme löydät verkkokalenteristamme.
 • Tutkimukset: Katso miten yrityksenne vertautuu muihin DEI-työn osalta ja tutustu tutkimuksiimme Monimuotoisuus ja inkluusio yrityksissä (2022) sekä Yritysvastuu 2023.
 • Tilaisuustallenteet – helppo tapa kasvattaa osaamista: Katso FIBSin DEI-teemoja käsittelevät webinaarit ja muut tilaisuudet tallenteina itsellesi sopivaan aikaan, tai kokoa isompi porukka vaikkapa kehittämispäivän yhteydessä perehtymään DEI-työhön uusien toimintatapojen ideoinnin ja keskustelun alustukseksi. Videot löydät uutishuoneestamme (muista luoda käyttäjätunnus täällä).
 • Oppaat, tilaisuuksien esitysmateriaalit ja muut sisällöt: Löydät monimuotoisuutta käsittelevät oppaat, blogit ja muuta taustatietoa uutishuoneestamme avainsanalla ”Sosiaalinen vastuu”.
 • FIBSin uutiskirje: Kerran kuussa ilmestyvistä uutiskirjeistämme saat tietoa myös monimuotoisuuteen liittyvistä uusimmista tutkimuksista, julkaisuista ja muista teemaan liittyvästä uutisista. Liity postituslistallemme täällä.
 • Seuraa FIBSiä myös LInkedinissä niin saat tuoreeltaan tietoa tietoa tulevista DEI-tilaisuuksistamme ja muista jäsenpalveluistamme ja voit osallistua keskusteluun.

Mitä on monimuotoisuus, inkluusio ja monimuotoisuuden johtaminen?

Monimuotoisuuden määritteitä voivat olla muun muassa ikä, sukupuoli, vammaisuus, terveydentila, etninen alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus tai seksuaalinen suuntautuminen. Nämä ovat myös lain määrittelemiä syrjintäperusteita, joiden vuoksi ihmisiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan työntekijänä tai asiakkaana.

Jotta monimuotoinen ryhmä voisi toimia hyvin yhdessä, on jokaisen organisaation jäsenen voitava kokea joukkoon kuulumista, arvostusta ja vaikutusmahdollisuuksia, taustastaan riippumatta, työilmapiirin on siis oltava inklusiivinen. Inklusiivisuuden kokemukseen vaikuttavat esimerkiksi organisaation eri käytännöt, toimitilaratkaisut tai yksilöiden välinen viestintä, kuten mikroaggressiot, tahattomat tai tahalliset kommentit ja kysymykset, jotka viestivät ennakkoluuloista.

Yritysten näkökulmasta katsottuna myös henkilöstön erilainen koulutus, kokemus, kyvyt, taidot, työnteon tavat, kulutustottumukset, arvot ja elämäntyyli voivat tarjota monenlaista osaamista, näkemystä, uudenlaista työn tekemisen mallia ja ideoita, joita työnantajat sekä tuotteiden tai palvelujen tarjoajat voivat hyödyntää liiketoiminnassaan.

Monimuotoisuuden johtaminen tarkoittaa oikeudenmukaisen ja tuottavan työ- ja toimintakulttuurin luomista, missä jokainen tuntee olevansa osallinen ja arvostettu niin työntekijänä, asiakkaana kuin eri sidosryhmien jäsenenä. Yhdenvertaista kohtelua ja oikeudenmukaisuuden kokemusta voidaan kutsua käyttövoimaksi, jonka yritys voi varmistaa tarjoamalla vaihtoehtoja työnteon tapoihin, järjestelyihin, vapaisiin, palkitsemiseen tai koulutukseen ja kehittämiseen.

Asiakkaan näkökulmasta katsottuna yhdenvertaisuuden kokemus ilmenee esimerkiksi hänelle sopivana valikoimana, tuotteiden ja palvelujen saatavuutena, käytettävyytenä, saavutettavuutena tai esteettömyytenä.

Miksi monimuotoisuuteen kannattaa panostaa?

Monet yhteiskunnalliset ja globaalit muutospaineet pakottavat yritykset kehittämään johtamista, toimintakulttuuria, asiakaspalvelua, tuotteita ja palveluita monimuotoisuuden näkökulmasta. Monimuotoisuus on osa riskienhallintaa ja keino varmistaa toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa. Muutoksista keskeisimpiä ovat:

 • Ikääntyminen, muuttoliike ja kansainvälistyminen. Väestörakenteen muutoksen vaikutukset on hyvä tiedostaa, koska henkilöstön ja asiakaskunnan rakenteet muuttuvat vastaavasti entistä heterogeenisemmiksi.
 • Kilpailun kiristyminen ja kansainvälinen, globaali liiketoiminta. Ihmisten erilaisuus tuo uusia näkökulmia ja lisää luovuutta, innovatiivisuutta sekä joustavuutta, mikä voi olla menestymisen elinehto ja kilpailukyvyn lähtökohta.
 • Henkilöstön ja asiakkaiden arvot ja tarpeet. Reilua ja oikeudenmukaista johtamista, sekä osallisuutta lisäävää työ- ja toimintakulttuuria odottavat yrityksiltä kaikki työntekijät ja erityisesti Y-sukupolven edustajat, mutta myös arvovalintoja tekevät kuluttajat.
 • Lainsäädäntö. Tasa-arvo-, yhdenvertaisuus, työsopimus ja -turvallisuuuslait velvoittavat yhdenvertaiseen kohteluun ja niitä noudattamalla voidaan ennaltaehkäistä syrjintää.
 • Työelämän laatu, tuottavuus ja yhteiskuntavastuu. Yritysten eri sidosryhmät asiakkaista sijoittajiin asettavat enenevässä määrin odotuksia yrityksille, vastuulliselle yritystoiminnalle ja paremmille johtamiskäytännöille.

Monimuotoisuuden liiketoimintahyödyt

Useimmille yrityksille monimuotoinen henkilöstö on liiketoiminnan kannalta välttämätöntä: uusien tuotteiden innovointi ja tuotekehitys edellyttää eri asiakasryhmien tarpeiden ja markkina-alueiden erityispiirteiden syvällistä tuntemusta. Tutkimusten mukaan (esim. McKinsey&Company, Diversity wins: Why Inclusion matters, 2020) monimuotoisuus korreloi positiivisesti tuottavuuteen.

Monimuotoisuus tuo yrityksille monenlaisia liiketoimintahyötyjä:

 • Rekrytoinnin tehostaminen: Monimuotoisuuskäytäntöjä soveltamalla voit löytää parhaat osaajat, ennaltaehkäistä osaajapulaa ja edistää samalla kaikkien työkykyisten ja -haluisten työllistymistä, mukaan luettuina osatyökykyiset, vammaiset, maahanmuuttajat, ikääntyneet ja nuoret.
 • Myynnin kasvattaminen: Huomioimalla kuluttajien erilaiset tarpeet voit löytää uusia asiakasryhmiä, palvella olemassa olevia asiakkaita entistä paremmin ja kasvattaa asiakastyytyväisyyttä.
 • Tuottavuuden lisääminen: Uudet työntekijäryhmät ja henkilöstön koko potentiaalin hyödyntäminen kasvattaa yrityksen henkistä pääomaa, kasvattaa työtyytyväisyyttä ja henkilöstön sitoutumista yritykseen, tehostaa palvelu- ja tuotekehitystä ja avaa väylän uusille markkinoille.
 • Työnantajamaineen rakennus: Maine perustuu tekoihin ja monimuotoisuus on yksi konkreettinen tapa toteuttaa yritysvastuuta ja vastata työntekijöiden ja asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin.

Monimuotoisuuteen liittyvä lainsäädäntö

Perustuslaki, tasa-arvo-, yhdenvertaisuus-, työsopimus- ja rikoslaki muiden muassa velvoittavat ihmisten yhdenvertaiseen kohteluun. Ihmisiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan työntekijänä tai asiakkaana. Lain mukaan toimimalla voidaan ehkäistä ja vähentää syrjintätapauksia.

Vuonna 2015 uudistetun lain myötä vähintään 30 henkeä työllistävien organisaatioiden tulee laatia suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämisen toimenpiteistä. Samana vuonna julkaistiin FIBSin tuottama Yhdenvertaisuussunnittelun opas yksityiselle sektorille. Sittemmin on julkaistu myös EU:n direktiivit julkisen sektorin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (2016) sekä tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista (2019).

Yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen liittyvät lait, asetukset ja suositukset:

 • Perustuslaki: Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä eikä ketään saa asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
 • Tasa-arvolaki: Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kielto, naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistäminen, naisten aseman parantaminen työelämässä.
 • Yhdenvertaisuuslaki: Kieltää kaiken syrjinnän, yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteet.
 • Työsopimuslaki: Tasapuolisen kohtelun vaatimus, syrjinnän kielto myös työhönottotilanteissa, määräaikaisten/osa-aikaisten työntekijöiden suoja.
 • Työturvallisuuslaki: Työpaikalla vältettävä sellaista häirintää ja epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa turvallisuudelle tai terveydelle haittaa tai vaaraa.
 • Rikoslaki: Työsyrjinnän kielto työpaikasta ilmoittaessa, työntekijää valittaessa tai palvelussuhteen aikana.
 • Laki digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta: Saavutettavuuden huomiointi edistää yhdenvertaisuutta ja parantaa esimerkiksi vammaisten ihmisten mahdollisuutta käyttää palveluita
 • Kuluttajansuojalaki: Syrjivän markkinoinnin kielto
 • Valtionvarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta: Velvoite raportoida hallituksen monimuotoisuudesta
 • Helsingin pörssin hallinnointikoodin tasa-arvosuositus: Yhtiön on määriteltävä ja selostettava hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Kysy lisää Monimuotoisuussitoumuksesta ja FIBSin monimuotoisuusspalveluista: fibs@fibsry.fi

Sosiaalinen vastuu
close