Yritysten itsearviointi paljastaa vastuullisuustyön keskeiset kompastuskivet

27 tammikuuta 2022

Suomalaiset yritykset tunnistavat jo laajasti vastuullisuuden merkityksen kilpailukyvyn kannalta, mutta se ei vielä heijastu riittävästi käytännön toimenpiteisiin. Näin siitäkin huolimatta, että yritysten rahalliset ja henkilöstöpanostukset ovat lisääntyneet merkittävässä määrin viime vuosina. Tämä käy ilmi FIBSin ja 4FRONTin Yritysvastuun itsearviointityökalun vuosianalyysistä. Yritysvastuun itsearvioinnin on tehnyt jo yli 400 yritystä Suomessa.

Viime vuonna julkaistun Yritysvastuun itsearviointi -työkalun vastausten perusteella niin suuret kuin pk-yrityksetkin ovat jo hyvin tietoisia vastuullisuuden tarjoamista kilpailueduista. 60 prosenttia yrityksistä pitää vastuullisuutta yrityksensä kannalta merkittävänä kilpailutekijänä, ja lähes kaikki (90 %) tunnistavat vastuullisuuteen liittyvät liiketoimintamahdollisuudet. Lähes joka viidennessä yrityksessä valtaosa strategisista tavoitteista liittyy vastuullisuuteen.

Itsearviointityökalun vastaukset kertovat myös, että vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseen suunnatut rahalliset ja henkilöstöresurssit ovat lisääntyneet viimeisen viiden vuoden aikana suuressa osassa (80 %) yrityksiä. Joka kolmannella yrityksellä on vähintään yksi vastuullisuuteen erikoistunut työntekijä, suurista yrityksistä vastuullisuusvastaava on joka toisella.

Tietoisuus, strategiset tavoitteet ja resursointi eivät kuitenkaan aina konkretisoidu käytännön toimenpiteiksi: vasta alle puolet yrityksistä hyödyntää vastuullisuuden liiketoimintamahdollisuuksia tai kehittää kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja ja innovaatioita.

4FRONTin seniorikonsultin Ulla Roihan mukaan vastuullisuuden toimeenpanoa näyttäisi itsearviointityökalun vastausten perusteella jarruttavan kolme tekijää, joiden kehittämiseen yritysten tulisi jatkossa panostaa.

”On hienoa nähdä, että valtaosa yrityksistä on jo hyvinkin tietoisia vastuullisuuden tarjoamista mahdollisuuksista ja myös investoi vastuullisuuteen. Nykyistä useampien yritysten kannattaisi kuitenkin asettaa itselleen konkreettisia vastuullisuustavoitteita, tehostaa vastuullisuuden integrointia eri liiketoimintoihin ja sitouttaa niin johto kuin henkilöstökin vahvemmin vastuullisuuteen, esimerkiksi kannustinjärjestelmien kautta. Näin vastuullisuus saadaan tehokkaasti käännettyä tavoitteista toimenpiteiksi ja ennen pitkää myös tulokseksi,” Ulla Roiha toteaa.

FIBSin johtava asiantuntija Veera Iija muistuttaa, että nyt jos koskaan on oikea hetki käynnistää yritysvastuutyön tehostamistoimenpiteet.

”Maailmallamme on kolme akuuttia globaalia haastetta: ilmastohätätila, luontokato ja eriarvoisuuden lisääntyminen. Ne kaikki ovat pakottavia syitä, miksi yritysten kannattaa viimeistään nyt nostaa kestävä kehitys ja vastuullisuus päätöksentekoa ohjaavaksi periaatteeksi. Suomalaisilta yrityksiltä löytyy osaamista ja potentiaalia kehittää kestäviä tuotteita, palveluita ja käytäntöjä maailman kriisien ratkaisun tueksi, ja ottaa näin samalla oma siivunsa kestävän kehityksen kasvavilta miljardimarkkinoilta, ” Veera Iija painottaa.

Yritysvastuun itsearviointi -verkkotyökalu julkaistiin helmikuussa 2021. Itsearvioinnin oli tehnyt joulukuun loppuun mennessä kaikkiaan 415 vastaajaa, joista valtaosa (261) edustaa pieniä tai keskisuuria yrityksiä.

Yritysvastuun itsearviointi -työkalun on kehittänyt johtamiseen erikoistunut konsulttiyritys 4FRONT yhdessä yritysvastuuverkosto FIBSin kanssa. Maksuttoman itsearviointityökalun avulla kaikki yritykset koosta ja toimialasta riippumatta voivat saada helposti ja nopeasti tilannekuvan vastuullisuustoimintansa nykytasosta ja tunnistaa kehityskohteita. Tee oman yrityksesi itsearviointi osoitteessa www.vastuullisuusarviointi.fi

Lataa käyttöösi tiivistelmä Tiivistelmä Yritysvastuun itsearviointi 2021 tuloksista

Laajemman raportin yritysvastuun itsearvioinnin tuloksista voit tilata maksutta täältä.

Lisätietoa:

Veera Iija, johtava asiantuntija, FIBS, 040 674 0190, veera.iija@fibsry.fi

Ulla Roiha, seniorikonsultti, 4FRONT Oy, 040 873 2706, ulla.roiha@4front.fi

FIBS on Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto, kestävän liiketoiminnan vauhdittaja ja yritysten asiantuntijuuden kehittäjä. Autamme yhdistämään vastuullisuuden ja liiketoiminnan käytännön tasolla. fibsry.fi

4FRONT Oy on yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin ja kehittämiseen keskittynyt asiantuntijayritys. Palvelumme liittyvät erityisesti kestävään kasvuun sekä talouden ja yhteiskunnan uudistumiseen liittyviin kysymyksiin. www.4front.fi

Muut teemat
close