FIBS Research

FIBSin tekemiin tutkimuksiin sisältyy mm. yritysvastuututkimus, joka on alan laajin kyselytutkimus Suomessa. FIBSin jäsenet saavat tutkimusten laajat raportit käyttöönsä. Voit hyödyntää uusinta tutkimustietoa mm. strategisen suunnittelun ja vastuullisuustoiminnan kehittämisen tukena.