Mitä seuraavaksi yritysten luontotyössä?

26 lokakuuta 2023

”Destroy nature, destroy economy.”

Näin totesi Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsen Frank Elderson European Business and Nature Summitissa Milanossa pari viikkoa sitten.

Usein sanotaan, että raha puhuu ja nyt se puhui ja painavasti. Elderson totesi myös, että luontopohjaiset riskit muodostavat merkittävän taloudellisen riskin. Vaikka luontotyö on jäänyt pahasti ilmastotyön varjoon, ja ne on nähty myös usein erillisinä, on luontotyö alkanut nousta agendalle yritysmaailmassa niin kuin edellä mainituista kommenteista käy ilmi.

Luontoon kuuluu kaikki elollinen, myös ilmasto.

Luonnon tuottama arvo ymmärretään jo koko ajan paremmin eri yhteiskunnan tasoilla. Mutta mitä se luonto terminä tarkoittaakaan? Usein luonnosta puhuttaessa tunnutaan tarkoittavan nimenomaan sen monimuotoisuutta. Meidän on tärkeä ymmärtää, että luontoon kuuluu kaikki elollinen ja eloton eli myös vesi, maaperä ja ilma. Lisäksi se kattaa myös ilmaston – ilmasto on siis osa luontoa. Luonnon monimuotoisuus taasen koostuu karkeasti ottaen kolmesta tasosta: ekosysteemit, lajit ja geenit. Yrityksen vaikutuksia arvioitaessa on hyvä ymmärtää, että nämä kaikki tasot ovat tärkeitä. Yhden suojelu ei riitä.

Luonnon rahallinen arvo lasketaan usein nollaksi.

Alamme ymmärtää luonnon olevan meille arvokasta, mutta todellisuudessa sen rahallinen arvo lasketaan usein nollaksi. Miten muuten pystyisimme yhteiskuntina toimimaan niin kuin toimimme? Jos yritykset ja muut toimijat aidosti ymmärtäisivät luonnon arvon koko arvoketjussa niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä, luonnon tila olisi nyt toinen.

Yksi ongelman ydin piilee markkinoissa. Ne nimittäin rankaisevat ulkoisvaikutusten sisäistämisestä (internalizing externaties). Mikäli et tuota maksimaalista taloudellista arvoa osakkeenomistajille kvartaaleittain olet pulassa. Onkin siis oikeasti haastavaa toimia lyhyellä tähtäimellä kestävästi. Premium-tuotteita valmistavalta yritykseltä tämä voi onnistua, mutta entä hyvin pienillä marginaaleilla operoiva toimija? Miten pystymme tukemaan yrityksiä lyhyen tähtäimen siirtymässä ylläpitäen samalla niiden edellytykset arvonluontiin? Meidän tuleekin määritellä liiketoiminnan arvo uudestaan ja laajentaa se koskemaan koko yhteiskunnalle tuotettua arvoa. Ei vain taloudellista. Lisäksi meidän täytyy auttaa yrityksiä luomaan kokonaisvaltaista arvoa ja viestimään siitä.

Monelta yritykseltä puuttuu uskottava muutossuunnitelma.

Pitkällä tähtäimellä yritykset ovat valmiimpia muutokseen. Nettonollasitoumuksia ja luontopositiivisuuteen liittyviä tavoitteita asetetaan koko ajan yhä enemmän. Monelta yritykseltä kuitenkin puuttuu uskottava muutossuunnitelma tavoitteisiin pääsemiseksi. Erään globaalin konglomeraatin edustaja totesi konferensissa, että yrityksillä ei ole edes kykyä tehdä skenaarioita kymmen tai jopa kolmenkymmenen vuoden päähän. Miten siis rakentaa uskottava suunnitelma, jos emme edes pysty ajattelemaan niin kauas? Yritykset tarvitsevat tähänkin tukea yhteiskunnalta ja rohkaisua sijoittajilta, asiakkailta ja muilta sidosryhmiltään.

Sopivin selviää luonnossa ja näin tulee käymään myös yritysmaailmassa. Ilman aitoa muutosta liiketoiminnassa ei päästä tulevaisuuden skenaarioissa pitkälle.

Mitä yritysten siis pitääkään tehdä seuraavaksi?

  • Ymmärtää mitä kaikkea luonto käsitteenä sisältää ja oivaltaa, että luonto kyllä selviää (pitkällä tähtäimellä), mutta ihminen ja yritykset eivät, jos jatkamme samaan malliin.
  • Määritellä sekä luonnon että liiketoiminnan luoma arvo uudestaan.
  • Luoda kokonaisvaltaisesti arvoa ja viestiä siitä myös lyhyellä aikavälillä.
  • Visioida yhdessä sidosryhmien kanssa parempi tulevaisuus ja suunnitelma sen saavuttamiseksi.

Nicholas Wardi
Ympäristövastuun asiantuntija, FIBS

European Business and Nature Summit (EBNS) kokoaa vuosittain eurooppalaiset edelläkävijätoimijat yhteen edistämään luontopositiivista liiketoimintaa. Tänä vuonna konferenssi järjestettiin Italiassa 11.-12.10.2023.

Lue myös:

Ympäristövastuu
close