FIBSin jäsenmäärä vuonna 2023 oli ennätyksellinen ja tyytyväisyys toimintaan kasvoi

8 toukokuuta 2024

FIBSin vuoden 2023 tilinpäätös hyväksyttiin 8.5.2024 yhdistyksen sääntömääräisessä kevätvuosikokouksessa. Samalla julkaistiin FIBSin vuosikertomus 2023.

FIBS-verkosto jatkoi laajenemistaan kuluneen vuoden aikana, ja vuoden lopussa jäseniä oli jo 445. Jäsenmäärä sinänsä ei kuitenkaan ole kaikki kaikessa, toteavat FIBSin hallituksien puheenjohtaja Terhi Koipijärvi ja FIBSin toimitusjohtaja Kimmo Lipponen vuosikertomuksen katsauksessaan.

”Vaikka jäsenmäärä ei ole itsetarkoitus, varmistaa se osaltaan entistä paremmat mahdollisuudet keskinäiseen vuorovaikutukseen ja vertaisoppimiseen. Verkostomme on aktiivisempi kuin koskaan, ja hyvä niin, sillä yritykset tarvitsevat kaiken mahdollisen vertaistuen selviytyäkseen uuden lainsäädännön vaatimuksista ja varmistaakseen kestävän kilpailuedun.”

Ennätyksiä rikottiin jäsenmäärän lisäksi myös muun muassa tilaisuusosallistumisten ja -tyytyväisyyden osalta:

  • Tilaisuuksia järjestettiin 63 eli vähemmän kuin vuonna 2022 (73), mutta siitä huolimatta tilaisuusosallistumisten määrä harppasi täysin uudelle tuhatluvulle ja oli 7349 (5533).
  • Tilaisuustyytyväisyyskeskiarvo hätyytteli jo maksimimäärää ja oli 4,5/5 (4,3/5).
  • FIBSin vuoden 2023 jäsentyytyväisyyskyselyyn vastanneiden antama kokonaisarvosana FIBSin toiminnalle pysyi edellisvuoden tasolla (4,1/5) samoin suosittelualttius (98 %).
  • Tilaisuuksien lisäksi FIBSin laajaan palvelutarjontaan sisältyivät mm. kolme tutkimusta ja kaksi FIBSin jäsenistön vastuullisuustoiminnan vaikuttavuutta kuvaavaa selvitystä.
  • Vuoden aikana julkaistut tutkimukset ja 23 blogia (19) kiinnostivat yleisöä ja kasvattivat someseuraajiemme määrää: keväällä julkaistut Yritysvastuu 2023 -tutkimus sekä ihmisoikeusselvitys saivat myös medianäkyvyyttä Helsingin Sanomissa, vuoden luetuin blogi uudistavasta liiketoiminnasta keräsi yli 2000 sivukäyntiä ja FIBSin LinkedIn-seuraajamäärä nousi 26 % ja oli vuoden lopussa 5187 (4115).

FIBSin jäsenpalveluiden ytimessä edelleen aktiivinen yhteistyö jäsenistön ja muiden toimijoiden kanssa

Vuoden alussa käynnistyi yhteistyö 11 uuden FIBS Partnerin kanssa kanssa sekä FIBSin ensimmäisen strategisen kumppanin KPMG:n kanssa. Yhteistyötä tiivistettiin myös FIBSin kansainvälisen yhteistyöverkoston WBCSD:n kanssa muun muassa järjestämällä vuoden lopulla paneelikeskustelu YK:n COP28-ilmastokokouksessa Dubaissa.

Myös taloudellisesta näkökulmasta katsottuna kulunut vuosi oli onnistunut

FIBSin talous pysyi selvästi ylijäämäisenä edellisten vuosien tapaan ja yhdistyksen oma pääoma vahvistui entisestään. Kokonaistuotot olivat 1 240 teuroa (1 118 teuroa vuonna 2022). FIBSin kokonaiskulut jäivät hieman alle budjetoidun, varsinaisen toiminnan kulut olivat kaikkiaan 1 134 teuroa.

FIBSin taloudellinen tulos vuonna oli 104 224 euroa ylijäämäinen eli selkeästi budjetoitua parempi. Tilikauden aikana syntynyt ylijäämä kirjataan taseeseen vahvistamaan yhdistyksen omaa pääomaa ja tulevaisuuden vakavaraisuutta. Vuoden lopussa oma pääoma oli 782 462 euroa eli yhdistyksen taloustilanne on erittäin hyvä. FIBSin hallitus on ryhtynyt toimiin varallisuuden maltilliseksi sijoittamiseksi.

Maailmantilanteen epävarmuuksista huolimatta FIBSin tulevaisuuden näkymät vuonna 2024 ovat erittäin positiiviset. Viime vuosien taloudellinen tulos ja jäsenmaksujen maltilliset korotukset auttavat kohtamaan yleisiä kustannusten nousupaineita ja palveluiden laadun varmistamista. Hyvien kumppanuuksien ja ulkoisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden kautta FIBS pystyy jatkossakin varmistamaan palveluiden ajankohtaisuuden ja laadun sekä sen, etteivät kiinteät kulut kasva varmoja tuottoja nopeammin.

Lue lisää FIBSin vuosikertomuksesta 2023 (pdf)

Lisätietoa: Kimmo Lipponen, toimitusjohtaja, FIBS, kimmo.lipponen@fibsry.fi, 040 758 7247

 

FIBSin toiminta
close