Kimmo Lipponen: ”Yrityksistä on tullut yhteiskunnallisten muutosten veturi.”

8 joulukuuta 2022

Yritysvastuuverkosto FIBSin toimitusjohtajan Kimmo Lipposen mukaan yritysten yhteiskunnallinen rooli on muuttunut radikaalisti viimeisen parin vuosikymmenen aikana. Kun hallitukset ja valtiot eivät ole kyenneet tekemään välttämättömiä päätöksiä luontokadon, ilmaston lämpenemisen ja syvenevän ihmisten eriarvoistumisen pysäyttämiseksi, yrityksistä on tullut monen yhteiskunnallisen muutoksen veturi. Samaan aikaan yritysten on kuitenkin nostettava vastuullisuustyönsä edelleen uudelle tasolle, myös kilpailukykynsä varmistamiseksi. Tämän kehitystyön tueksi FIBS tarjoaa seuraavan kahden vuoden aikana suomalaisyrityksille koulutusta ja työkaluja yhdessä 11:n eri vastuullisuusteeman asiantuntijaorganisaation kanssa.

Suomen ja maailman tämän hetken suurimmat ongelmat – ilmastokriisi, luontokato ja eriarvoistuminen – linkittyvät vahvasti toisiinsa ja voimistavat toisiaan. Kyse on systeemisistä ongelmista, joita on ratkottava samanaikaisesti yhteiskunnan joka tasolla.

Maailman valtiot ovat vuodesta 1992 alkaen yrittäneet sopia yhteisistä toimista ilmaston lämpenemisen ja luontokadon pysäyttämiseksi. Osapuolten väliset COP (conference of parties) -kokoukset yksi toisensa perään ovat kuitenkin päättyneet laihoin tuloksin, ja maailman tila on entistäkin kriittisempi. YK:n Agenda 2030 -tavoitteiden kautta on pyritty vaikuttamaan myös ihmisten eriarvoistumisen vähentämiseen, mutta jatkuvasti lisääntyvien ja toisiinsa linkittyvien kriisien takia tavoitteiden toteutumisaikataulu ei näytä pitävän.

Samaan aikaan lukuisat yritykset myös Suomessa ovat osin kuluttajien, sijoittajien ja muiden sidosryhmiensä painostuksesta, osin EU-sääntelyn myötä ja osin oma-aloitteisesti ottaneet liiketoimintansa ohjenuoraksi kestävyyden ja vastuullisuuden. Valtioiden ja yritysten roolit ovatkin viime vuosikymmenten aikana kääntyneet jokseenkin päälaelleen: yritykset vetoavat nyt hallituksiin sääntelyn, pakotteiden ja rajoitusten puolesta, sekä kilpailuasetelmien tasapuolistamiseksi kuin myös liiketoiminnan riskien hallitsemiseksi.

”Väittäisin, että liiketoiminnan yhteiskunnallinen rooli on muuttunut radikaalisti viimeisten vuosikymmenten aikana. Kyse ei ole enää vain voittojen tuottamisesta osakkeenomistajille, koska yritykset tietävät, että niin inhimillisen elämän kuin liiketoiminnankin edellytykset ovat maailmassa ratkaisevasti vaarantuneet,” sanoo FIBSin toimitusjohtaja Kimmo Lipponen. ”Kun valtiot ja hallitukset eivät kykene kriisiytyvässä maailmassa tekemään välttämättömiä päätöksiä, yritysten on pakko ottaa ohjia käsiinsä. Yrityksistä on tullut yhteiskunnallisten muutosten keskeinen veturi.”

11 asiantuntijaorganisaatiota vauhdittamaan kestävää liiketoimintaa yhdessä FIBSin kanssa

Suomalaisten yritysten vastuullisuustoiminta on tällä hetkellä strategisempaa, tavoitteellisempaa ja organisoidumpaa kuin koskaan. Kehittämistäkin kuitenkin vielä riittää, jotta yritykset pystyvät tuottamaan liiketaloudellisesti kannattavia ratkaisuja kestävyysongelmiin ja pärjäämään kilpailussa myös globaaleilla markkinoilla.

Tämän työn tueksi FIBS tarjoaa vuosina 2023-2024 yhdessä 11:n FIBS Partneri -ohjelmaan valitun asiantuntijaorganisaation kanssa yrityksille valmennusta, tietoa ja työkaluja ajankohtaisimmissa kestävän liiketoiminnan teemoissa:

 • Markkinoinnin palvelutoimisto Avidly tuottaa kestävien innovaatioiden kaupallistamiseen keskittyvän valmennussarjan, jossa näkökulmina ovat myös brändäys, viestintä ja raportointi.
 • Asianajotoimisto Dittmar & Indreniuksen webinaareissa ja valmennuksissa käsitellään yritysvastuun ja lainsäädännön liittymäkohtia ja autetaan yrityksiä regulaatioseurannassa sekä ennakoimaan sääntelyn vaikutuksia.
 • Konsulttiyritys Enact Sustainable Strategies valmentaa yrityksiä ihmisoikeustyön sekä tulevaisuuden kestävyysraportoinnin osalta.
 • Excellence Finland (Suomen Laatuyhdistys ry) kehittää pk-organisaatioiden ja muiden yhteisöjen vastuullisuustyön tueksi uuden Yritysvastuun 360 -mallin sekä tuottaa webinaareja mm. kiertotaloudesta ja laatutyöstä.
 • Koulutus ja konsultointiyritys Includia Leadership auttaa yrityksiä valmennusten ja aamiaistilaisuuksien kautta ratkaisemaan inkluusion ja monimuotoisuuden haasteita.
 • Digitalisaation asiantuntijayritys Knowit tuottaa yrityksille valmennusta ja webinaareja vastuullisuuden mittauksen ja datanhallinnan kehittämiseen.
 • Konsulttiyritys Ramboll valmentaa yrityksiä luontovaikutusten hallinnan ja arvioinnin osalta ja auttaa nostamaan yritysten luontotyön uudelle tasolle.
 • Sertifiointijärjestö Reilu kauppa ry tuottaa webinaareja ja valmennuksia yritysten ihmisoikeusvastuusta ja tekee lisäksi selvityksen suomalaisten yritysten ihmisoikeustyön tilasta.
 • Ilmasto- ja energiaratkaisuja tarjoava South Pole tuottaa valmennuksia ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemiseksi yritysten arvoketjuissa ja Scope 3 -luokkaan kuuluvien epäsuorien päästöjen raportoimiseksi.
 • Upright Project järjestää yrityksille koulutuksia vaikuttavuuden mittaamisesta, raportoinnista ja kytkemisestä liiketoimintastrategiaan, ja mittaa tämän lisäksi FIBSin jäsenyritysten nettovaikutukset sekä seuraa niiden kehitystä.
 • Yritysvastuun konsultointiyritys WhyCo konseptoi yhdessä FIBSin kanssa uudistavaa liiketoimintaa ja systeemiajattelua FIBSin jäsenyritysten liiketoimintaan ja johtamiseen.

Tarkempia tietoja vuosien 2023-24 FIBS Partneri -organisaatioiden toiminnasta ja partneruusteemoista (pdf)

Ennakkotietoa kaikista FIBSin palveluista ja muusta toiminnasta vuonna 2023

Lisätietoa: Kimmo Lipponen, toimitusjohtaja FIBS, 040 758 7247, kimmo.lipponen@fibsry.fi

 

Taloudellinen ja hallinnollinen vastuu FIBSin toiminta Sosiaalinen vastuu Ympäristövastuu
close