Yritysten innovaatiotoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten mittaaminen 2/3

23 toukokuuta 2019

Tämän FIBS Focus –sarjan toisen osan teemana oli Kestävyyden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehittäminen osaksi yrityksen innovaatiotoimintaa. Tilaisuudessa perehdyttiin FIBS Partneri VTT:n johdolla innovaatio- ja kehitystoiminnan kestävyyden kehittämiseen, mittaamiseen, mittareihin sekä arviointiin.

Lisäksi valmennuksessa pohdittiin keskusteluiden ja käytännön harjoitusten kautta oman yrityksen osalta mitä halutaan mitata, mitä on mahdollista mitata sekä mitä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta kannattaa mitata ja miten. Kestävyyden mittaamisen viitekehyksenä keskusteluissa ja harjoituksissa toimivat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Lataa esitykset käyttöösi: 

VTT, Kirsi Hyytinen: Yritysten yhteiskunnallisten vaikutusten mittaaminen

VTT, Kirsi Hyytinen: Näkymätön näkyväksi: monikriteeri-arviointi palvelujen vaikuttavuuden arviointiin

Pellervon taloustutkimus, Maurizio Sajeva: Kestävyyden kompassi: mittarit YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi

Huomioi tekijänoikeudet! Esityksen sisältöä voi lainata mainitsemalla lainauksen yhteydessä esityksen tekijän. Esitystä ei saa laajamittaisesti kopioida, jakaa, myydä tai uudelleen muotoilla ilman tekijän lupaa.
Consider copyrights! The presentation content may be referenced with appropriate author citation. The presentation may not be widely reproduced, distributed, sold or edited without explicit author permission.

Partnerina yhteistyössä

 

 

Muut teemat
close