Avaintulokset: Vastuullinen markkinointi -kysely

1 joulukuuta 2020

Maailmaa ravisuttelevat merkittävät muutokset, jotka ovat haastaneet käsityksen siitä, mitä vastuullinen markkinointi oikeastaan tarkoittaa.

Digitalisaatio on tuonut mukanaan monia vastuullisuushaasteita, ja maapallon ekologisen kantokyvyn ylittyminen on kyseenalaistanut perinteisen kulutuskeskeisen tavan markkinoida. Lisäksi koronapandemian vaikutukset ulottuvat kaikkeen liiketoimintaan.

Näistä lähtökohdista FIBS ja Marketing Finland halusivat selvittää suomalaisyritysten vastuullisuusviestinnän tilaa: miten yritykset näkevät oman vastuunsa kestävän kuluttamisen edistäjänä, miksi yritykset panostavat vastuullisuusviestintään ja mitä vastuullisuusteemoja markkinoinnissa nostetaan esiin.

Tulosten tulkinnassa on huomioitava rajallinen vastaajamäärä ja alhainen vastausprosentti: Kysely lähetettiin 2356 hengelle – kyselyyn vastasi kaikkiaan 100 FIBSin ja Marketing Finlandin postituslistoilla olevaa yritysten vastuullisuusviestinnän parissa työskentelevää markkinoinnin, viestinnän ja yritysvastuun ammattilaista. Vastausprosentti oli 4,2. Tarkasteltujen kysymysten osalta vastauksia saatiin korkeintaan 68 vastaajalta.

Lataa avaintulokset käyttöösi (pdf)

 

Muut teemat
close