FIBSin Yritysvastuupulssi: 84 prosenttia yrityksistä ei ole asettanut mitään tavoitteita luontokadon pysäyttämiseksi

1 joulukuuta 2022

Montrealissa joulukuussa järjestettävää COP15-luontokokousta ennakoiva FIBSin yritysvastuupulssi tarkasteli suomalaisten suuryritysten toimenpiteitä luontokadon pysäyttämiseksi. Kaikki vastanneet yritykset pitävät luontokadon pysäyttämistä joko melko tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Kuitenkaan 84 prosenttia vastanneista yrityksistä ei ole asettanut luontokadon pysäyttämiseen liittyviä tavoitteita lainkaan. Ilmastokeskustelu jättää tällä hetkellä luonnon monimuotoisuustyön varjoonsa.

8 prosenttia vastaajista on asettanut Net Gain tai Net Positive Impact -tavoitteen ja yhtä moni on asettanut jonkin muun tavoitteen luontokadon pysäyttämiseksi.

Yleisin toimenpide, jolla vastaajayritykset ovat ottaneet luonnon monimuotoisuuden huomioon liiketoiminnassaan, on sen sisällyttäminen ympäristövaikutusten arviointiin ja olennaisuusanalyysiin (76 % vastaajista).

Toinen suosittu toimenpide on luonnon monimuotoisuuden sisällyttäminen vastuullisuusstrategiaan. Lisäksi osa vastaajayrityksistä on tunnistanut monimuotoisuuden kannalta keskeiset arvoketjut, ja osassa tieto biodiversiteettivaikutuksista ja -riippuvuuksista on sisällytetty vuosiraportointiin.

Lähes jokainen (92 %) vastanneista yrityksistä aikoo jatkaa luontoa säästäviä toimenpiteitä Montrealin luontokokouksen lopputulemasta riippumatta. Vastauksisissa arveltiin, että luonnon monimuotoisuustyölle ei jää juuri tilaa, sillä ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät toimenpiteet syövät käytettävissä olevat resurssit. Toisaalta luontokadon pysäyttäminen nähdään myös suurena liiketoimintamahdollisuutena, johon yritykset voivat tarjota erilaisia liiketoimintaratkaisuja.

”Vastaukset kuvaavat hyvin monien yritysten todellisuutta. Vaikka ilmastokriisi ja luontokato edustavat saman kolikon kahta puolta, niiden ratkaisemiksi tehtävä työ on usein siiloutunutta ja rajallisten resurssien määrittelemää. Marraskuun YK:n ilmastokokouksen COP27 ja tulevan YK:n luontokokouksen COP15 osalta onkin kiinnostavaa seurata, missä määrin haasteiden yhteen linkittyminen tunnistetaan ja keskitytään niiden samanaikaisten ratkaisujen varmistamiseen,” kertoo FIBSin ympäristöasiantuntija Angelina Kuokkanen.

FIBS Yritysvastuupulssi 4/2022 tulokset (pdf)

Lisätietoa:

Angelina Kuokkanen, yritysvastuuasiantuntija, FIBS, 040 095 3871, angelina.kuokkanen@fibsry.fi

Yritysvastuupulssi-kysely tehtiin 29.-30.11.2022 ja siihen vastasi 25 FIBSin suurten jäsenyritysten vastuullisuusjohtajaa ja -asiantuntijaa. Tulosten kommentointiin ja keskusteluun voi osallistua Twitterissä (@FIBSry) ja LinkedInissä tunnisteella #yritysvastuupulssi.

FIBSin Yritysvastuupulssi -kyselyt tarjoavat medialle ja muille sidosryhmille suurten yritysten näkemyksen ajankohtaisiin yritysvastuukysymyksiin. Kyselyitä tehdään uutisissa ja julkisessa keskustelussa esille nousevista yritysten vastuullisuuteen liittyvistä teemoista. Lisäksi mukana on muita yleisesti kiinnostavia vastuullisuuskysymyksiä, esimerkiksi uusimpien tutkimusten tai innovaatioiden valossa. Yritysvastuupulssin suunnittelussa ja viestinnässä FIBSin yhteistyökumppanina on Avidly.

Kaikki aiemmat Yritysvastuupulssi-kyselyt löytyvät täältä.

Kyselyn vastaajaraadissa on mukana yli 40 FIBSin suurten jäsenyritysten vastuullisuusjohtajaa ja -asiantuntijaa seuraavista yrityksistä:

Ahlstrom-Munksjö Oyj, Algol Oy, Alko, Atria Suomi Oy, Berner, Caruna Networks Oy, Citycon Oyj, Fazer Group, Gasum Oy, Huhtamäki Oyj, Ilmarinen, Kesko Oyj, Kotipizza Group Oy, Kuntarahoitus Oyj, Lassila & Tikanoja Oyj, Lidl Suomi Ky, Mehiläinen, Meira Oy, MetsoOutotec, Metsä Goup Oyj, Neste Oyj, Nokian Tyres plc, Nordea Pankki Oyj, OP Ryhmä, Orion, Paulig Group, Posti Group Oyj, PwC, Raisio Oyj, Reima, Saint-Gobain Finland Oy, Sanoma, Sitowise, SOK, Stora Enso, Suominen Oyj, Tamro Oyj, Telia, Tokmanni, Transmeri Group Oy Ab, Työeläkeyhtiö Elo, Valio, Veikkaus Oy

 

Ympäristövastuu
close