Yritysvastuupulssi: Suomalaiset suuryritykset pitävät omia ilmastotavoitteitaan valtion tavoitteita kunnianhimoisempina

21 lokakuuta 2021

Kolme neljästä FIBS Yritysvastuupulssin vastaajasta on sitä mieltä, että suomalaiset suuryritykset ajavat itse kunnianhimoisempia ilmastotavoitteita kuin Suomen valtio. Lisäksi lähes kaikki raadin vastaajat ovat vähintään melko luottavaisia siihen, että suomalaiset suuryritykset sitoutuvat ilmastonmuutoksen hillitsemiseen Suomen hallituksen asettamien ilmastotavoitteiden mukaisesti.

Uusimmassa Yritysvastuupulssissa kysyttiin suomalaisten suuryritysten luottamuksesta ilmastotekoihin. Kyselyn perusteella yritykset uskovat muutosvoimiin enemmän kuin kansalaiset, ainakin jos vertailukohdaksi otetaan Helsingin Sanomien 13.10.2021 julkaisema selvitys – sen mukaan yli 70 % kansasta ei luota siihen, että ihmiskunta pystyisi hillitsemään ilmaston lämpenemistä Pariisin sopimuksessa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.

Vastaajayritysten luottamus suomalaisten suuryritysten sitoutumiseen Suomen hallituksen asettamiin ilmastotavoitteisiin on erittäin korkealla: peräti 96 % vastanneista luottaa vähintään melko paljon siihen, että suomalaiset suuryritykset sitoutuvat ilmastonmuutoksen hillitsemiseen Suomen hallituksen asettamien ilmastotavoitteiden mukaisesti.

Suuryritysten tärkeimmät painopisteet ilmastonmuutoksen torjunnassa keskittyvät yleisesti toimintatapojen muutokseen ja tuotannon ilmastoystävällisyyteen. Uusiutuva energia, energiatehokkuus ja logistiikan kehitys mainitaan useissa vastauksissa, samoin yhteistyö hankintaketjun kanssa. Innovaatiot, teknologian kehitys ja koko arvoketjun systemaattinen kehittäminen ilmastoystävällisemmäksi saavat nekin mainintoja.

Voiko yritysmaailma toimia ilmastotekojen veturina?

Tutkimus vahvistaa yleistä näkemystä, jonka mukaan yritykset ovat ottaneet yhä enemmän vetovastuuta ilmastoaloitteissa ja konkreettisissa teoissa, jos valtiollinen päätöksenteko on liian hidasta. Peräti 92 % vastaajista piti yritysten tärkeimpänä vaikutuskeinona ilmastopäätösten tekijöihin omalla esimerkillä johtamista. Toiseksi tärkeimpänä vaikuttamiskeinona (68 % vastaajista) nähtiin kansainväliset ilmastotavoitteet ja -vetoomukset.

Raisio-konsernin vastuullisuuspäällikkö Katri Järvinen-Wilen korostaa yritysten esimerkillä johtamista tehokkaana keinona vaikuttaa ilmastotavoitteisiin laajemminkin:

”Mitä useampi yritys tekee omia päästövähennyssitoumuksia, sitä laajemmalle ilmastotyö leviää niin kilpailijoihin kuin muuallekin markkinaan. Raisio on asettanut tavoitteeksi oman tuotannon hiilineutraaliuden, ja tässä työssä ollaan jo pitkällä. Sen lisäksi ilmastotoimia tehdään yhdessä alihankintaketjun kanssa. Raisio on vuosien varrella kerryttänyt osaamistaan esim. hiilineutraaleista energiaratkaisuista, ja nyt pystytään tukemaan myös hankintaketjua – ei vain vaatimusten, vaan myös oman osaamisen muodossa.”

Iso merkitys kuluttajatuoteyhtiöiden ilmastoteoissa on sillä, millaisia tuotteita yritykset tarjoavat. ”Tuoteportfoliossamme näkyvät entistä enemmän ja entistä vahvemmin ympäristöystävälliset ja kasvipohjaiset tuotteet”, kertoo Järvinen-Wilen. ”Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että ainakin elintarvikeyritysten tahtotila on niin korkealla, että niiden omaehtoiset ilmastotoimet ovat erittäin kunnianhimoisia verrattuna sääntelyn vaatimuksiin.”

”Olen erittäin iloinen, että yritykset ovat ottaneet avainroolin kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden muuttamisessa konkreettiseksi toiminnaksi ja näyttävät esimerkkiä tiedeperusteisten tavoitteiden käytössä”, kommentoi FIBSin toimitusjohtaja Kimmo Lipponen tutkimustulosta. ”Yritysten uudet innovaatiot ja edelläkävijyys edellyttävät laajaa yhteistyötä ja kaipaavat julkiselta sektorilta kasvavan sääntelyn rinnalle yhä enemmän kannusteita.”

FIBSin Yritysvastuupulssi 4/2021 – Tulokset (pdf)

Lisätietoa:

Kimmo Lipponen
Toimitusjohtaja, FIBS
040 758 7247
kimmo.lipponen@fibsry.fi

Katri Järvinen-Wilen
vastuullisuuspäällikkö, Raisio Oyj
040 776 4314
katri.jarvinen-wilen@raisio.com

Yritysvastuupulssi-kysely tehtiin 19.10.2021 ja siihen vastasi 25 FIBSin suurten jäsenyritysten vastuullisuusjohtajaa ja -asiantuntijaa. Tulosten kommentointiin ja keskusteluun voi osallistua Twitterissä (@FIBSry), tunnisteella #yritysvastuupulssi.

FIBSin Yritysvastuupulssi -kyselyt tarjoavat medialle ja muille yritysvastuusta kiinnostuneille suurten yritysten näkemyksen ajankohtaisiin yritysvastuukysymyksiin. Kyselyitä tehdään uutisissa ja julkisessa keskustelussa esille nousevista yritysten vastuullisuuteen liittyvistä teemoista. Lisäksi mukana on muita yleisesti kiinnostavia vastuullisuuskysymyksiä, esimerkiksi uusimpien tutkimusten tai innovaatioiden valossa. Yritysvastuupulssin suunnittelussa ja viestinnässä FIBSin yhteistyökumppanina on Avidly.

Kyselyn vastaajaraadissa on mukana lähes 50 FIBSin suurten jäsenyritysten vastuullisuusjohtajaa ja -asiantuntijaa seuraavista yrityksistä:

Ahlstrom-Munksjö Oyj, Algol Oy, Alko, Atria Finland Ltd, BERNER, Caruna Networks Oy, Citycon oyj, Fazer Group, Finnair, Gasum Oy, Huhtamäki Oyj, Ilmarinen, Kesko Oyj, Kotipizza Group, Kuntarahoitus Oyj, Lassila & Tikanoja Oyj, Lidl Suomi Ky, Mehiläinen, Meira Oy, Metso Outotec, Metsä Goup Oyj, Neste Oyj, Nokian Tyres plc, Nordea Pankki Oyj, OP, Orion, Paulig Group, Posti Group Oyj, PwC, Raisio Oyj, Reima, Saint-Gobain Finland Oy, Sanoma, Sitowise, SOK, SOL Palvelut, Stora Enso, Suominen Oyj, Tamro Oyj, Telia, Tokmanni, Transmeri Group Oy Ab, Työeläkeyhtiö Elo, Valio, Veikkaus Oy ja YIT  Oyj.

Haluatko mukaan Yritysvastuupulssin vastaajaraatiin? Raatiin voivat osallistua FIBSin suurten jäsenyritysten yritysvastuusta vastaavat (yksi vastaaja per yritys). Kysy lisää ja ilmoittaudu raatiin: tarja.laakkonen(at)fibsry.fi

Lue myös:

Tilaa täältä sähköpostiisi FIBSin tuoreimmat uutiset 


Ilmoittaudu: Yritysvastuu 2021 -tutkimuksen tulosten julkistus 2.12.2021

FIBSin yritysvastuututkimus on Suomen laajin yritysvastuun tilaa kartoittava kyselytutkimus. Kahdeksatta kertaa tehtävä tutkimus tarjoaa kattavan kokonaiskuvan suurten ja keskisuurten yritysten tämän hetken vastuullisuustoiminnan käytännöistä, haasteista ja tulevaisuuden näkymistä. Tänä vuonna tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti yritysvastuun johtamista sekä arvonluontia. Tutkimusta varten haastatellaan noin 200 toimitusjohtajaa ja yritysvastuusta vastaavaa johtajaa.

Kyselyn tulokset julkistetaan 2.12.2021 järjestettävässä tapahtumassa: ilmoittaudu mukaan itse tapahtumaan (vain FIBSin jäsenille avoin, sisältyy jäsenmaksuun) tai striimaukseen (kaikille avoin ja maksuton).

Katso edellisen yritysvastuututkimuksen tulokset:

 

Ympäristövastuu
close